• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 523
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu programın amacı öğrencilere yeni dozaj şekilleri ve ilaç taşıyıcı sistemler konusunda temel bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Yeni ve modern İlaç taşıyıcı sistemlerde taşıyıcı olarak kullanılan kullanılan materyellerin, biyometaryellerin tanıtılması vetasarımının tartışılması: Mikropartiküler sistemler, Lipozom kompozisyonu, Transdermal İlaç taşıyıcı sistemle, İyontoforez uygulamaları, Peptit, protein ve gen taşıyıcı sistemler, infüzyon pompaları, İmplant ilaç taşyıcı sistemler, İnhaler taşyıcı sistemler, Mikroiğne ve mikroçip teknolojiler 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. İlaç taşıyıcı sistemler, Drug Delivery Systems (DDS)’ materyeller, biyometaryeller hakkında yeterli bilgi kazanımı.

1,2,3,4,6,8,10

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,E,F,G,H

2. Lipozomlar, Mikropartiküller, Mikroiğneler, Mikroçip teknoloji, İmplantlar ve insertler, Protein ilaç taşıyıcı sistemler hakkında yeterli bilgi kazanımı,

1,5,7,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,E,F,G,H

3. İlaç taşıyıcı sistemler, Drug Delivery Systems (DDS) uygulamalarinin kavranabilmesi için teorik ve pratik bilgilerin kullanılabilmesi

1,2,3,6,10

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,E,F,G,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Yeni İlaç Taşyıcı Sistemlere Giriş, Modifiye Salım

Ders kitabı, Ders notları, Video

2

Lipozomlar I

Ders kitabı, Ders notları, Video

3

Lipozomlar II

Ders kitabı, Ders notları, Video

4

Niozomlar

Ders kitabı, Ders notları, Video

5

Mikro-iğneler I

Ders kitabı, Ders notları, Video

6

Mikro-iğneler II

Ders kitabı, Ders notları, Video

 

Arasınav

Ders kitabı, Ders notları, Video

7

Nanopartiküler ve Mikropartiküler İlaç Taşıyıcı Sistemler

Ders kitabı, Ders notları, Video

8

Mikroenkapsülasyon

Ders kitabı, Ders notları, Video

9

Katı Lipid Nanopartiküller

Ders kitabı, Ders notları, Video

10

Nanokristaller

Ders kitabı, Ders notları, Video

11

Mikron Düzey Taşıyıcı Sistemler

Ders kitabı, Ders notları, Video

12

Mikrosüngerler, In Situ Jel Sistemler

Ders kitabı, Ders notları, Video

13

Kendiliğinden Emülsifiye Olabilen İlaç Taşıyıcı Sistemler

Ders kitabı, Ders notları, Video

14

İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Nanolif Teknolojisi

Ders kitabı, Ders notları, Video

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Donnelly, Ryan F.; Singh, Thakur Raghu Raj. Novel Delivery Systems for Transdermal and Intradermal Drug Delivery

Diğer Kaynaklar

Videolar, Notlar

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders kitabı, Notlar

Ödevler

Projeler ve Sunumlar

Sınavlar

Arasınav, Final

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Final Sınavı

1

60

Total

 

100

 
 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

6

5

Ödev

1

6

6

Final

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

65

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3