• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 510
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
24
Kredi: 
12
AKTS: 
16
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Eczacılık Fakültesi öğrencilerini son sömestir olan 10 . yarıyılda mesleğin pratik uygulamasını yapmak.
Dersin İçeriği: 

Fakültede 10. Yarıyıla gelmiş öğrencilere mesleklerinin değişik iş kollarında (hastane/eczane/ilaç firması vb) pratik uygulama yapılır. Mezuniyet stajıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Hastane Eczanesi/İlaç endüstrisi/ Eczanenin çalışma düzeni ve prensiplerini öğrenmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

4,7,8

A,F,G

2) Hastane Eczanesinde/İlaç endüstrisinde/ Eczanede hasta odaklı klinik uygulamaları öğrenmek ve uygulamak

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

4,7,8

A,F,G

3) Hastane Eczanesinde/İlaç endüstrisinde/ Eczanede, hasta karşılama, bilgilendirebilme ve takibini yapmak

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

4,7,8

A,F,G

4) Hastane Eczanesinde/İlaç endüstrisinde/ Eczanede,bilgisayar uygulamalarını ve kullanımlarını öğrenmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

4,7,8

A,F,G

5) Mesleğin hastane/eczane/ilaç endüstrisi vb alanlarındaki  pratik uygulamaları tüm detayları ile öğrenmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

4,7,8

A,F,G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Eczacılık mesleği sorumluluk alanları

 

 

2

İlaç üretim, sunum ve takip süreçleri

 

 

3

İlaç saklama ve muhafaza süreçleri

 

 

4

Hasta bilgilendirme ve takip süreçleri

 

 

5

Kendi kendine tedavi yaklaşımları ve eczacının desteği

 

 

6

Kanuni yükümlülükler

 

 

7

Hasta hakları

 

 

8

Mesleki zorunluluk ve sorumluluklar

 

 

9

Erken tanı ve hastalık önleme çalışmaları

 

 

10

Sigara ve madde bağımlılığı önleme, bıraktırma çalışmaları

 

 

11

İlaç yan etkileri bilgilendirme, takip ve bildirim çalışmaları

 

 

12

Sürekli ilaç eğitimi çalışmaları

 

 

13

Kronik hasta ilaç takibi çalışmaları

 

 

14

Sürdürülebilir ilaçtan uzak güvenli çevre sağlığı çalışmaları

 

 
 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Staj defteri

Diğer Kaynaklar

Eczacılık hizmetleri ve eğitimi ile ilgili tüm kitaplar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Staj Defteri

Ödevler

Staj defterinin düzenli olarak doldurulması

Sınavlar

Staj defteri raporu ve yazılı sınav

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Staj Raporu (Defter)

1

20

Staja Katılım (telefon veya yerinde kontrol)

1

40

Soruların cevaplandırılması

1

20

Yönetici değerlendirmesi

1

10

Final sınavı

1

10

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

x

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

x

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

 

x

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

x

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

x

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

x

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

x

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

x

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

55

8

440

Staj Demonstrasyonu

 

 

 

Raporlama (Staj Defteri Tamamlama)

 

 

 

İnternette tarama

 

 

 

İlgili Programı kullanabilme

 

 

 

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

   

460

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

18.4

Dersin AKTS Kredisi

   

16