Literatür Değerlendirme ve Proje

Ders Kodu: 
PHAR 408
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere araştırmanın en önemli basamağı olan literatür inceleme yolları ve konu ile ilgili pratik bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Bilimsel literatürün incelenmesinde başvurulacak kaynaklar, araştırma şekilleri, bulunan kaynakların nasıl değerlendirilmesi gerektiği, bilimsel makalelerin içeriği, bilgiye kolay ulaşma yolları ve edinilen verilerin değerlendirilip bir bütün halinde sunulması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari