Klinik Biyokimya

Ders Kodu: 
PHAR 431
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Klinik biyokimya laboratuarların esas fonksiyonu hastaların tanı ve tedavisi için gerekli olan testleri uygun olarak çalışmasını sağlamak, Bu dersler biyokimyasal testlerin nasıl kullanılması ve yorumlanması gerektiğini öğretir.
Dersin İçeriği: 

Klinik biyokimya tanımı, glükozun regülasyonu, kalp hasar göstergeleri,  kolesterol ve trigliserit metabolizması, hormon regülasyon ve sekresyon mekanizmaları, hastalıkların tanısında kullanılan klinik enzimler, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, spesifik plazma proteinleri, tümor markerları ve hematolojik testler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari