İlaçta Kalite Yönetimi

Ders Kodu: 
PHAR 494
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrenciye ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, ICH Kalite kılavuzlarının geliştirmesi süreci, ilaçların Kalite Güvencesi ve GMP gibi Kalite Yönetim Sistemlerinin önemli temel unsurlarını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım

ilaçların erken dönem araştırma, üretim ve pazara verildikten sonraki izleme aşamaları gibi tüm yaşam döngüsü ve kalitesiyle ilgili pek çok konuyu etkileyen ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 gibi standartlar, ICH Kalite kılavuzlarının geliştirmesi süreci, AB ulusal standartlar, yönetmelikler ve  kılavuzlar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari