Farmasötik Kimya I

Ders Kodu: 
PHAR 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Farmasötik kimyaya giriş ve belli farmakolojik etkiye sahip bileşikleri sentez, analiz, metabolizma etki mekanizması ve yapı-etki çalışmaları açısından incelemek.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım

Farmasötik Kimya ya giriş, biyolojik aktiviteye etki eden fizikokimyasal parametreler, reseptör ilaç etkileşmeleri, ilaç tasarımındaki teorik ilkeler, ilaç metabolizması, kemoterapötik ajanlar, sentetik antibakteriyel ilaçlar, antifungal ilaçlar, antikanser ailçlar, antiviral ilaçlar

b)Laboratory uygulamaları

Dansite tayini, refraktometri, polarimetri, farmakope analizleri, HPLC, UV spektometrisi, kolorimetri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari