Farmasötik Biyoteknoloji

Ders Kodu: 
PHAR 422
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Lisans öğrencilerine farmasötik biyoteknolojinin temel konuları ve uygulama alanları hakkında bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Biyoteknolojiye giriş; biyoteknolojinin ilaç geliştirme ve üretimindeki rolü, ilgili temel kavramlar ve uygulamalari; makromoleküllerin izolasyonu; nükleik asit çoğaltma yöntemleri ve biyoteknolojide kullanım alanları; rekombinant dna teknolojisi ve eczacılık alanında uygulamaları; hibridoma teknoloji ve monoklonal antikör üretimi; antisense tennoloji ve uygulamaları; gen terapisi ve gen taşıyıcı sistemleri; hücre bazlı tadavisi; biofarmasötklerin fizikokimyasal özellikleri ve formülasyonu; kortikosteroitlerin biyosentezinde uygulanan mikrobiyolojik transformasyon teknikleri ve ilaç geliştirilmesindeki olası rolü; bitki doku ve organ kültürü teknikleri ile ilaç etken maddelerinin üretimi; fermentasyon teknikleri ve ilaç endüstrisinde uygulamaları; biyolojikler, aşılar ve serumlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari