Farmasötik Analitik Kimya II

Ders Kodu: 
PHAR 256
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin programlarının ikinci döneminde edindikleri temel analitik ve üçüncü dönem teorik ders kapsamında öğrenecekleri enstrümental analiz konusundaki bilgileri uygulamalı olarak göstermek ve bu bilgileri pekiştirmektir.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım Enstrümental analiz teknikleri ve teorileri ile ilgili bilgiler (elektrokimyasal , spektroskopik ve kromatografik teknikler)

b.Laboratuvar uygulamaları Eczacılık program eğitiminin ikinci döneminde edindikleri temel analiz bilgisini uygulama deneyleri ile birleştirmek ve bu bilgileri pekiştirmek.Temel analiz yöntemleri yanında edindikleri enstrümental analiz yöntemleri bilgisini de yine uygulamalar sayesinde pekiştirmektir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari