• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 124
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin eczacılık eğitimleri süresince hazırlayacakları sunumlarda ve çeşitli raporlarda kullanabilecekleri yetkinlikte MS Office programlarının öğretilmesi, öğrencinin literatür taramak için kütüphane linklerini kullanmayı öğrenmesi ve eczanede kullanılan bir takım bilgisayar uygulamalarının gösterilmesidir.
Dersin İçeriği: 

a. Teorik Kısım : Bilgisayar kısımları, İşletim sistemleri Kütüphane tanıtımı, Rx MediaPharma

b. Laboratuvar uygulamaları : Web tasarım, MS Excel, MS Word, MS Power Point, MS Publisher, Science Direct, Web of Science, Pubmed uygulaması, Molekül çizim programları, CV / dilekçe hazırlama

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bilgisayarın CPU, sabit disk gibi parçalarının yerlerini ve görevlerini bilir.

2, 7

1,2,3

E, H

2) En sık kullanılan işletim sistemlerinin farklılıklarını ve işlevlerini bilir.

2, 7

1,2,3

E, H

3) Windows tabanlı programlarla çalışabilir.

2, 7

1,2,3

E, H

4) Microsoft Office Word, Excel ve Powerpoint programlarını etkili şekilde kullanabilir.

2, 7

1,2,3

E, H

5) MS Excel’de grafik, MS Word’de tablo, MS Powerpoint’te sunum ve MS Publisher’da poster hazırlayabilir.

2, 7

1,2,3

E, H

6) Kütüphane linklerini kullanarak literatür veya kitap arayabilir.

2, 7

1,2,3

E, H

7) Çeşitli veritabanlarında literatür taraması yapabilir.

2, 7

1,2,3

E, H

8) Rx MediaPharma programını etkin bir şekilde kullanabilir.

2, 7

1,2,3

E, H

9) Uygun kurallara göre MS Word ile CV/dilekçe hazırlayabilir.

2, 7

1,2,3

E, H

10) Çeşitli molekül çizim programlarında 2 ve 3 boyutlu molekül çizebilir ve moleküllerin çeşitli kimyasal özelliklerini hesaplayabilir.

2, 7

1,2,3

E, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Bilgisayar kısımları, İşletim sistemleri

Bilgisayar kısımları, İşletim sistemleri

-

2

MS Word uygulaması

MS Word uygulaması

-

3

MS Excel uygulaması

MS Excel uygulaması

-

4

MS Power Point uygulaması

MS Power Point uygulaması

-

5

MS Publisher uygulaması

MS Publisher uygulaması

-

6

Web tasarım uygulaması

Web tasarım uygulaması

-

7

Kütüphane tanıtımı

Kütüphane tanıtımı

-

8

SUNUMLAR

SUNUMLAR

-

9

SUNUMLAR

SUNUMLAR

-

10

Science Direct, Web of Science, Pubmed uygulaması

Science Direct, Web of Science, Pubmed uygulaması

-

11

Rx MediaPharma uygulaması

Rx MediaPharma uygulaması

-

12

Molekül çizim programları uygulaması

Molekül çizim programları uygulaması

-

13

CV / dilekçe hazırlama uygulaması

CV / dilekçe hazırlama uygulaması

-

14

SciFinder Uygulaması

SciFinder Uygulaması

-

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders slaytları

Diğer Kaynaklar

1. Microsoft Office Kullanım Kılavuzu

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders slaytları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev/sunum

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

X

     

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

     

X

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

X

     

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

X

     

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

   

X

   

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

X

 

 

   

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

       

X

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

X

   

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

X

     

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

X

     
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ödev

4

7

28

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

96

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3.84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4