• Türkçe
  • English

İlaç Endüstrisinde Toksikolojik Değerlendirmeler ve Güvenlik Farmakolojisi

Değişik ilaç firmalarından AR-GE Birimleri, Ruhsatlandırma ve Üretim Çalışma Gruplarının katılımıyla Yeditepe Üniversitesinde ilaç geliştirmede gerekli olan preklinik toksikoloji testleri ve güvenlilik farmakolojisi testleri, ilaç molekülleri için temizlik validasyonu kapsamında günlük izin verilen maksimum maruziyet değeri (PDE) çalışmalarına, limit aşan safsızlıklarla ilgili yapılması gereken değerlendirmelere ve elementer impürite değerlendirmeleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Toplantıda, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji A.D. Bşk. Prof. Dr. Ahmet AYDIN tarafından ilaç geliştirmede gerekli olan toksikolojik testler, PDE hesaplamaları, limit aşan impürite için toksikolojik değerlendirme konularında; Farmakoloji A.D. Bşk. Prof.Dr. Turgay ÇELİK tarafından da ilaç geliştirme safhasındaki güvenlilik farmakolojisi testleri hakkında bilgi aktarımı yapıldı.

 


paylaş