• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 575
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders kapsamında reçete edilen ilaçlarla en fazla etkileşime giren tıbbi bitkiler ve destek ürünleri olarak kullanılan diğer vitamin ve mineraller hakkında bilgiler verilmektedir. Bitkilerin ilaçlarla olan etkileşim sonuçları, etkileşme mekanizmaları ve etkileşimlerin önlenebilmesi için yapılması gerekenler ve ecacının sorumlulukları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Fitoterapide sık kullanılan bitkisel ve diğer destek ürünlerinin konvansiyonel ilaçlarla etkileşmeleri ile ilgili güncel literatürler araştırılarak, literatüre geçmiş vakalar tartışılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bitki ilaç etkileşiminin önemini bilir. Bitki ilaç etkileşmelerinin olası mekanizmalarını bilir.

1,2

1,2,3

A,C

2) Bitki ilaç etkileşiminin önlenmesi için üzerine düşen sorumlulukların farkında olur.

1,6

1,2,3

A,C

3) Bitkisel ilaçlardaki kalite standartları ile ilgili sorunları tanımlar.

2,10

1,2,3

A,C

4) Hypericum perforatum, Ginkgo biloba, Panax ginseng, Echinacae, Garlic gibi bitkisel ilaçların etkilerini, hangi ilaçlarla etkileşime girebileceklerini bilir.

1,2

1,2,3

A,C

5) Bitki çayları, greyfurt suyu, vitamin ve minerallerin ilaçlarla etkileşimi ile onkoloji ve cerrahide karşılaşılan bitki ilaç etkileşmeleri ile ilgili bilimsel makalelere ulaşabilir ve bu konular hakkında derleme yaparak sunum yapar.

1,2,5,7,8

1,2,3,4

A,C,H

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Bitkisel İlaçlara Giriş, Bitkisel İlaçlarda Karşılaşılan Problemler

Ders notu

2

Bitki İlaç Etkileşmelerinin Tespit Yöntemleri, Bitkisel İlaçların Advers Etkileri

Ders notu

3

İlaç İlaç Ve Bitki İlaç Etkileşmelerinin Mekanizmaları

Sitokrom P450 Enzimleri

Ders notu

4

Saınt John's Wort (Sarı Kantoran): Kimyasal İçeriği, Etkileşime Girdiği İlaçlar, Etkileşim Mekanizması Ve Etkileşim Sonucu

Ders notu

5

Gınkgo Ve Gınseng: Kimyasal İçeriği, Etkileşime Girdiği İlaçlar, Etkileşim Mekanizması Ve Etkileşim Sonucu

Ders notu

6

Ekinezya Ve Şeytan Pençesi (Devıl’s Claw): Kimyasal İçeriği, Etkileşime Girdiği İlaçlar, Etkileşim Mekanizması Ve Etkileşim Sonucu

Ders notu

7

Sarımsak ve Keten Tohumu: Kimyasal İçeriği, Etkileşime Girdiği İlaçlar, Etkileşim Mekanizması Ve Etkileşim Sonucu

Ders notu

8

Saw Palmetto Ve Kava: Kimyasal İçeriği, Etkileşime Girdiği İlaçlar, Etkileşim Mekanizması Ve Etkileşim Sonucu

Ders notu

9

Valerıan, Mılk Thıstle, Feverfew:  Kimyasal İçeriği, Etkileşime Girdiği İlaçlar, Etkileşim Mekanizması Ve Etkileşim Sonucu

Ders notu

10

Black Cohosh, Meyan: Kimyasal İçeriği, Etkileşime Girdiği İlaçlar, Etkileşim Mekanizması Ve Etkileşim Sonucu

Ders notu

11

Sinameki, Barut Ağacı  Ve  Aleo Gibi Antrakinon İçeren Bitkilerin Olası Yan Etkileri Ve İlaçlarla  Olan Etkileşmeleri

Ders notu

12

Hayıt Meyvesi, Karnıyarık Tohumu: Kimyasal İçeriği, Etkileşime Girdiği İlaçlar, Etkileşim Mekanizması Ve Etkileşim Sonucu

Ders notu

13

Greyfurt Suyu İle İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler

Literatür araştırma ve derleme

14

Sık Kullanılan Bitki Çaylarının İlaçlarla Etkileşimi

Literatür araştırma ve derleme

15

Onkoloji Ve Cerrahide Görülen Bitki İlaç Etkileşmeleri

Literatür araştırma ve derleme

16

Vitamin Ve Minerallerin İlaçlarla Olan Etkileşmeleri

Literatür araştırma ve derleme

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Güncel Literatür Bilgilerinden Hazırlanan Ders Notları

Diğer Kaynaklar

Web of Science, PubMed, Scopus gibi elektronik veri tabanları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

COADSYS/Moodle sistemi ile ders notları PDF olarak

Ödevler

Literatür paylaşımı

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Kısa Sınav

   

Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

DERS KATEGORİSİ

Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

     

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

       

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

     

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

   

X

   

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

X

     

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

     

X

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

     

X

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

     

X

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

   

X

   

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

   

X

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

1

1

Ödev

1

4

4

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

71

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3