Prof. Dr.
Farmasötik Kimya
Dekan
Prof. Dr.
Farmasötik Toksikoloji
Akademisyen
Prof. Dr.
Farmakognozi
Akademisyen
Prof. Dr.
Farmasötik Botanik
Akademisyen
Prof. Dr.
Farmasötik Kimya
Akademisyen
Prof. Dr.
Biyokimya
Akademisyen
Prof. Dr.
Organik Kimya
Akademisyen
Doç. Dr.
Farmasötik Toksikoloji
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.
Analitik Kimya
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Klinik Eczacılık
Akademisyen
Prof. Dr.
Farmakoloji
Akademisyen
Doç. Dr.
Farmasötik Toksikoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Analitik Kimya
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Farmakognozi
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Farmasötik Kimya
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
Farmasötik Teknoloji
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Farmasötik Teknoloji
Akademisyen
Ecz.
Farmakoloji
Araştırma Görevlisi
Ecz.
Farmasötik Toksikoloji
Uzman
Dr. Öğr. Üyesi
Farmakognozi
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Farmakoloji
Akademisyen
Prof. Dr.
Farmasötik Teknoloji
Akademisyen
Doç. Dr.
Organik Kimya
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Farmasötik Toksikoloji
Akademisyen
Doç. Dr.
Farmasötik Mikrobiyoloji
Akademisyen
Ecz.
Farmasötik Teknoloji
Akademisyen
Ecz.
Farmasötik Kimya
Akademisyen
Ecz.
Farmakoloji
Akademisyen
Ecz.
Farmasötik Botanik
Akademisyen
Ecz.
Farmasötik Botanik
Akademisyen
Uzm. Kim. Müh.
Kozmetoloji
Akademisyen