• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ECZAK (Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu) ve ECZAKDER (Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından değerlendirilerek 6 yıl süre ile “Tam Akreditasyon” almaya hak kazanmış ve Vakıf Üniversiteleri Eczacılık Fakülteleri içerisinde bir ilke imza atmıştır.

 

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

AMAÇ VE HEDEFLER

 

AMAÇ 1: Çağdaş eğitim-öğretim faaliyetlerini esas alarak lisans programının nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilmesinin sağlaması
Hedef 1.1. Eczacılık çekirdek eğitim programına uyumlu güncel ve çağdaş bir eğitim hizmeti sunmak
Hedef 1.2. Disiplinler arası anlayış ile öğrencinin kariyer hedefleri doğrultusunda akademik program oluşturma olanağının artırılması
Hedef 1.3. Erasmus+ hareketliliğine katılımın teşvik edilmesi
Hedef 1.4. Öğrencilerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi
Hedef 1.5. İnovasyon ve girişimcilik yeteneği gelişmiş öğrenciler yetiştirilmesi
Hedef 1.6. Etkin ve sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması
 
AMAÇ 2: Araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi
Hedef 2.1. Akademik personel yetkinliklerinin geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda akademik personel istihdamı
Hedef 2.2. Araştırma görevlisi ve uzman nicelik ve niteliklerinin geliştirilmesi
Hedef 2.3. Nitelikli araştırmaların yapılabilmesi için alt yapı olanaklarının iyileştirilmesi
Hedef 2.4. Çok disiplinli ve/veya uluslarası araştırmacı katılımlı çalışmaların geliştirilmesi
Hedef 2.5. Üniversite ve dış kaynak destekli projelerin geliştirilmesi
 
AMAÇ 3: Farmasötik bakım uygulamalarına hakim, hayat boyu öğrenen, iletişimi kuvvetli eczacıların yetiştirilmesi
Hedef 3.1. Temel ve klinik eczacılık ders içeriklerini birleştiren uygulama becerilerinin artırılması
Hedef 3.2. Mesleki ve kişisel becerileri geliştirmek amacıyla öğrenci ve eczacılara yönelik bilimsel ve kültürel etkinlik sayısının artırılması
Hedef 3.3. Sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlendirmek için öğrenci faaliyetlerinin desteklenmesi
 
AMAÇ 4: Ulusal ve uluslararası ilaç firmalarında görev alabilecek yetkinlikte mezunlar yetiştirilmesi
Hedef 4.1. İlaç endüstrisi ile iş birliklerinin geliştirilmesi
Hedef 4.2. İlaç firmalarında çalışmayı hedefleyen öğrenci sayısının artırılması
 
AMAÇ 5. Fakültenin dış paydaş ilişkilerinin geliştirilmesi
Hedef 5.1. Mezunlarımızla iletişimin artırılması
Hedef 5.2. Sağlık meslek grubu mensubu tüm paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi
Hedef 5.3. Ulusal/uluslararası meslek örgütleri, STK’lar ve resmi kurumlar ile ilişkilerin geliştirilmesi