• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 552
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere analitik enstrümanlar ile yürütülen analizlerde, analiz süreçlerinin nasıl doğru bir şekilde yürütüleceğini ve kontrol edilebileceğini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Enstrümantal yöntemlere hangi durumlarda ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, bu yöntemlerin çeşitleri, analizlerde en uygun yöntemin nasıl seçileceğinin açıklanması, seçilen yöntemlerde analiz süreçlerinin nasıl yürütüleceği ve yapılan analizlerin hangi araçlar kullanılarak kontrol edilebileceği hakkındaki bilgileri içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Analitik enstrümantal yöntemler hakkında bilgi sahibi olur

1,2,5,8,10

1,2,3,4,5,6

A, H

2) Bu yöntemlerin analize uygun olarak seçimi için gerekli beceriye sahip olur

1,2,5,8,10

1,2,3,4

A, H

3) Seçimini yaptığı enstrümantal yöntemin farklı örneklere uygulanışı hakkında bilgi sahibi olur

1,2,5,8,10

1,2,3,4,6,7

A, H

4) Uygulanan analitik yöntemin nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi sahibi olur

1,2,5,8,10

1,2,3,4

A,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Enstrümental yöntemlere giriş

Ders notu, internet

2

Spektroskopik yöntemlere giriş

Ders notu, internet

3

Spektroskopik yöntemler- Atomik Spektroskopi

Ders notu, internet

4

Spektroskopik yöntemler- Moleküler Spektroskopi

Ders notu, internet

5

Elektrokimyasal yöntemlere giriş- Potansiyometri

Ders notu, internet

6

Voltametri

Ders notu, internet

7

Ayırma Yöntemlerine giriş

Ders notu, internet

8

Kromatografik Yöntemler- Gaz Kromtaografisi

Ders notu, internet

9

Kromatografik Yöntemler- Sıvı Kromatografisi

Ders notu, internet

10

Kromatografik Yöntemler- Sıvı Kromatografisi

Ders notu, internet

11

Kromatografik Yöntemler- Kapiler Elektroforez

Ders notu, internet

12

Analizlerde örnek hazırlama yöntemleri

Ders notu, internet

13

Analizlerde uygun yöntem seçimi

Ders notu, internet

14

Analizlerde yöntemin doğruluğu ve geçerliliği

Ders notu, internet

Kaynaklar

Ders Notu

1-Ders notlari

2- Skoog &West, Analytical Chemistry

3- Harris, Quantitative Analytical Chemistry

Diğer Kaynaklar

İnternet (google scholar, PubMEd, web of Science)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Google clasroom ya da moodle üzerinden paylaşım

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav (ödev)

-

-

Uygulama

-

-

Uygulama sınav

-

-

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

X

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

X

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

X

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

X

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

10

10

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

-

-

-

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

-

-

-

Lab. Ara sınav

-

-

-

Lab. Final

-

-

-

Ödev

-

-

-

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

73

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3