• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 571
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Günümüzde dünya genelinde beslenmeye destek olmak üzere ”Besin destekleri” ve tedaviye yardımcı olmak amacıyla da besinlerde yer alan temel etkili bileşenleri yüksek derişimde sağlayan ”Nutrasötikler” adı verilen ürünler yaygın kullanılmaktadır. Bu dersin amacı bilimsel bulgulara dayanılarak bu ürünlerin etkinliği konusunda bilgi kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

İnsan sağlığının korunması ve tedavi amacıyla önemli rol oynayan besin öğeleri; Vitaminler, amino asit ve proteinler, karbohidratlar, mineraller, antioksidanlar, polifenolik bileşikler, bitkisel östrojenikler, probiyotikler, prebiyotikler, esansiyel yağ asitleri, omega-3, vd.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Nutrasötik/Besin desteklerinin insan sağlığında rolü hakkında temel bilgileri öğrenir.

1, 2, 3, 4, 7, 8

1,2,3,4

A, G,H

2) Antioksidanların ve polifenolik bileşiklerin insan sağlığında rolü hakkında temel bilgileri öğrenir.

1, 2, 3, 4, 7, 8

1,2,3,4

A, G,H

3) Fitosterollerin insan sağlığında rolü hakkında temel bilgileri öğrenir.

1, 2, 3, 4, 7, 8

1,2,3,4

A, G,H

4) Omega-grubu yağların insan sağlığında rolü hakkında temel bilgileri öğrenir.

1, 2, 3, 4, 7, 8

1,2,3,4

A, G,H

5) Probiyotik/prebiyotiklerin insan sağlığında rolü hakkında temel bilgileri öğrenir.

1, 2, 3, 4, 7, 8

1,2,3,4

A, G,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ, Neden nutrasötik ve gıda takviyelerine ihtiyaç duyarız?

 

2

Genel kavramlar ve tanımlar

 

3

Besin destekleri ve nutrasötikler; Fitosteroller ve Fitostanoller

 

4

Besin destekleri ve nutrasötikler; Fitoöstrojenler

 

5

Besin destekleri ve nutrasötikler; Glukosinolatlar

 

6

Besin destekleri ve nutrasötikler; Probiyotikler/Prebiyotikler

 

7

Besin destekleri ve nutrasötikler; Proantosiyaninler

 

8

Besin destekleri ve nutrasötikler; Karotenoitler

 

9

Besin destekleri ve nutrasötikler; Resveratrol, Koenzim Q10, B-glukanalar

 

10

Öğrenci sunumları

 

11

Öğrenci sunumları

 

12

Öğrenci sunumları

 

13

Öğrenci sunumları

 

14

Öğrenci sunumları

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ramesh Gupta ‘Nutraceuticals’ 1th edition, Academic Press, (2016)

Diğer Kaynaklar

Bilimsel yayınlar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders notları

Ödevler

Paylaşılır.

Sınavlar

Paylaşılmaz.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Sunum değerlendirme

1

100

Ara sınav

-

-

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

PÇ.1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

X

PÇ.2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

X

PÇ.3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

X

PÇ.4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

 

 

X

PÇ.5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

X

 

PÇ.6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

X

 

 

 

PÇ.7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

X

PÇ.8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

X

PÇ.9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

X

 

P.10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

 

 

 

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

 

 

 

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

 

 

 

Lab. Ara sınav

 

 

 

Lab. Final

 

 

 

Ödev

1

10

10

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

72

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2.88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3