• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 431
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Klinik biyokimya laboratuarların esas fonksiyonu hastaların tanı ve tedavisi için gerekli olan testleri uygun olarak çalışmasını sağlamak, Bu dersler biyokimyasal testlerin nasıl kullanılması ve yorumlanması gerektiğini öğretir.
Dersin İçeriği: 

Klinik biyokimya tanımı, glükozun regülasyonu, kalp hasar göstergeleri,  kolesterol ve trigliserit metabolizması, hormon regülasyon ve sekresyon mekanizmaları, hastalıkların tanısında kullanılan klinik enzimler, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, spesifik plazma proteinleri, tümor markerları ve hematolojik testler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Rutin biyokimya testleri için doğru örnek alımını anlatır.

1,14

1

A,B,C,D

2) Diyabet değerlendirilmesi ile ilgili laboratuvar testlerini açıklar.

1,14

1

A,B,C,D

3) Miyokard infarktüsün tanı ve izleniminde kullanılan önemli kardiyak markerlarını anlatır.

1,14

1

A,B,C,D

4) Lipit metabolizmasını anlatır ve  Kolesterol ile triglycerid referans aralıklarını açıklar.

1,14

1

A,B,C,D

5) Hormonların fizyolojik fonksiyonları ve hormon salgısının düzenlenmesindeki mekanizmaları tanımlar.

1,14

1

A,B,C,D

6)  Hastalıkların tanı ve tedavisinde enzimlerin klinik önemini anlatır.

1,14

1

A,B,C,D

7) Karaciğer fonksiyon testlerini anlatır ve test sonuçlarının hastalıklara göre yorumlamısını açıklar.

1,14

1

A,B,C,D

8) Böbrek fonksiyon testlerini anlatır.

1.14

1

A,B,C,D

9) Önemli tanısal plazma proteinlerini, akut faz proteinlerini ve serum - idrar protein elektroforezin klinik kullanım endikasyonlarını  anlatır.

1.14

1

A,B,C,D

10) Tümör belirteçlerini ve kullanım endikasyonlarını anlatır.

1.14

1

A,B,C,D

11) Anormal hemostaz ile ilişkili sık görülen klinik hastalıklarını ve koagülasyon testlerini anlatır.

1.14

1

A,B,C,D

12) Anemi nedenlerini ile tanısında kullanılan hematolojik testlerini anlatır.

1.14

1

A,B,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Klinik biyokimyaya giriş.

 

Ders Notları

Prof.Dr. Serdar Öztezcan

2

Klinik biyokimya daKarbonhidrat

 

Ders Notları

Prof.Dr. Serdar Öztezcan

3

Kalp hastalıkları ve kardiak markarlar.

 

Ders Notları

Prof.Dr. Serdar Öztezcan

4

Lipit ve lipoproteinler

 

Ders Notları

Prof.Dr. Serdar Öztezcan

5

Klinik biyokimya’da hormonlar

 

Ders Notları

Prof.Dr. Serdar Öztezcan

6

Klinik enzimoloji

 

Ders Notları

Doç.Dr. Jale Çoban

7

Karaciğer fonksiyon testleri

 

Ders Notları

Doç.Dr. Jale Çoban

8

Böbrek fonksiyon testleri

 

Ders Notları

Doç.Dr. Jale Çoban

9

Spesifik proteinler

 

Ders Notları

Doç.Dr. Jale Çoban

10

Tümor markırlar

 

Ders Notları

Doç.Dr. Jale Çoban

11

Koagülasyon ve fibrinoliz

 

Ders Notları

Doç.Dr. Jale Çoban

12

Hematoloji ve tam kan sayımı

 

Ders Notları

Doç.Dr. Jale Çoban

13

Vaka çalışmaları

 

 

14

Vaka Çözümlemeleri

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

Prof.Dr. Serdar Öztezcan ve Doç.Dr. Jale Çoban Ders Notları

Diğer Kaynaklar

1.  Harper’s Illustrated Bichemistry,R.K.Murray, D.A.Bender, K.M.Botham, V.W.Rodwell, P.A. Weil,McGrawHill, 2009

2.  Lippincot’s Illustrated Reviews, Biochemistry, P.C. Champ, R.A.Harvey, D,R, Ferrier, LWW, 2008

3.  Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Prof.Dr. Serdar Öztezcan ve Doç.Dr. Jale Çoban Ders Notları

Ödevler

Yok

Sınavlar

Bir arasınav, final sınavı ve bütünleme sınavı

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Arasınav

1

40

Final sınavı

1

60

Bütünleme sınavı

1

60

Toplam

 

100

Final sınavının başarıya katkısı

 

60

Yarıyıliçi başarının başarıya katkısı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

   

x

   

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

   

 

x

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

   

 

x

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

   

 

x

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

x

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

   

 

 

x

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

   

x

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

x

     

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

   

x

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

x

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

5

5

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

 

   

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

 

   

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

 

 

 

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

111

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4