• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 422
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Lisans öğrencilerine farmasötik biyoteknolojinin temel konuları ve uygulama alanları hakkında bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Biyoteknolojiye giriş; biyoteknolojinin ilaç geliştirme ve üretimindeki rolü, ilgili temel kavramlar ve uygulamalari; makromoleküllerin izolasyonu; nükleik asit çoğaltma yöntemleri ve biyoteknolojide kullanım alanları; rekombinant dna teknolojisi ve eczacılık alanında uygulamaları; hibridoma teknoloji ve monoklonal antikör üretimi; antisense tennoloji ve uygulamaları; gen terapisi ve gen taşıyıcı sistemleri; hücre bazlı tadavisi; biofarmasötklerin fizikokimyasal özellikleri ve formülasyonu; kortikosteroitlerin biyosentezinde uygulanan mikrobiyolojik transformasyon teknikleri ve ilaç geliştirilmesindeki olası rolü; bitki doku ve organ kültürü teknikleri ile ilaç etken maddelerinin üretimi; fermentasyon teknikleri ve ilaç endüstrisinde uygulamaları; biyolojikler, aşılar ve serumlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Biyoteknolojide temel kavramlar, tanımları öğrenir

2, 3, 7, 8, 10

1, 2, 3, 4

A,B,C,D, G, H

2) Biyoteknolojinin insan hayatındaki temel uygulamaları hakkında bilgilenir.

2, 3, 7, 8, 10

1, 2, 3, 4

A,B,C,D, G, H

3) Biyoteknolojinin eczacılıkta önemini kavrar

2, 3, 7, 8, 10

1, 2, 3, 4

A,B,C,D, G, H

4) Gen terapisi, Rekombinan DNA teknolojisi gibi alanların eczacılıktaki uygulamaları hakkında bilgilenir

2, 3, 7, 8, 10

1, 2, 3, 4

A,B,C,D, G, H

5) Aşı ve serumların genel üretim teknikleri hakkında bilgilenir.

2, 3, 7, 8, 10

1, 2, 3, 4

A,B,C,D, G, H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Biyoteknolojiye giriş

Ders notu

2

Biyoteknolojinin uygulama alanları, biyogüvenlik, farmasötik biyoteknolojiye giriş

Ders notu

3

Hücre makromolekülleri (DNA, RNA, protein, membran lipitleri, hücrenin parçalanması, makromoleküllerin saflaştırılmasında kullanılan kromatografik yöntemler (jel elektroforez, jel filtrasyon, afinite kromatografisi)

Ders notu

4

PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu)’a giriş, PCR kademeleri, Real Time-PCR ve uygulama alanları

Ders notu

5

Jel elektroforezi, Jel elektroforezi görüntüleme yöntemleri, Elisa

Ders notu

6

Hibridoma teknolojisi: poli-ve mono-klonal antikorun tanımı, sıçan, insan, kimerik insannınkine benzeyen monoklonal antikör üretme yöntemleri, monoklonal antikorun uygulamaları.

Ders notu

7

Midterm

Ders notu

8

Bitki doku kültürü ve uygulama alanları

Ders notu

8

Fermentasyon teknolojisi, tanımlar ve uygulama alanları

Ders notu

9

Ara sınav

Ders notu

10

Fermentasyon teknolojisi; genel kavramlar, tanımlar, uygulama alanları

Ders notu

11

Mikrobiyolojik transformasyon

Ders notu

12

Öğrenci sunumları

Bilimsel Makaleler

13

Öğrenci sunumları

Bilimsel Makaleler

14

Öğrenci sunumları

Bilimsel Makaleler

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Kitapları

1. Michael J. Groves. Pharmaceutical Biotechnology, Second Edition, CRC Press Taylor & Francis Group, 2006.

2. Gary Walsh. Biopharmaceuticals : biochemistry and biotechnology, Second Edition, J. Wiley , 2003.

3. Ders notları

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders notları

Ödevler

Paylaşılır.

Sınavlar

Paylaşılmaz.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Kısa Sınav

0

0

Ödev

2

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl (dönem) içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Lisans Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

PÇ.1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

X

PÇ.2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

X

PÇ.3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

X

PÇ.4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

 

 

X

PÇ.5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

X

 

PÇ.6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

X

 

 

 

PÇ.7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

X

PÇ.8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

X

 

PÇ.9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

 

X

P.10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

1

1

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

-

-

-

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

-

-

-

Lab. Ara sınav

-

-

-

Lab. Final

-

-

-

Ödev

1

12

12

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

75

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3