• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 416
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere bir anlayış kazandırmaktır. Çağdaş farmakoterapi uygulaması için hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde ilaçların klinik kullanımı.
Dersin İçeriği: 

Pediatri hastalarında farmakoterapi ilkeleri, Geriatri, kadın ve erkek sağlığı, gebelik ve emzirme, Nörolojik bozukluklar ve Psikiyatrik bozukluklar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kapsamlı farmakoterapi ilkelerini ve özel popülasyonları tanıtını.

1,2,3

1,2,3,6,8

A,B,C,D

2) Eczacının özel popülasyonlarda bakım sağlamadaki rolünü açıklar

4,5,7

1,2,3,6,8

A,B,C,D

3) Farmakoterapi ve hasta bakımı  hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

1,2,3,6,8,10

1,2,3,6,8

A,B,C,D

4) Çeşitli popülasyonların (Pediatri ve Geriatri farmakoterapisi, kadın ve erkek sağlığı, gebelik ve emzirme, Nörolojik bozukluklar ve Psikiyatrik bozukluklar) hastalıklarında klinik eczacının yaklaşımını açıklar. 

1,2,3,6,8,10

1,2,3,6,8

A,B,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Kapsamlı Farmakoterapi

 

 

2

Pediatri hastalarında farmakoterapi ilkeleri 01

 

 

3

Pediatri hastalarında farmakoterapi ilkeleri 02

 

 

4

Geriatrik hastalarda farmakoterapi ilkeleri 01

 

 

5

Geriatrik hastalarda farmakoterapi prensipleri 02

 

 

6

Hamilelik ve emzirme 01

 

 

7

Hamilelik ve emzirme 02

 

 

8

Kadın ve Erkek sağlığı 01

 

 

9

Kadın ve Erkek sağlığı 02

 

 

10

Nörolojik bozukluklar 01

 

 

11

Nörolojik bozukluklar 02

 

 

12

Psikiyatrik Bozukluklar 01

 

 

13

Psikiyatrik Bozukluklar 02

 

 

14

Psikiyatrik Bozukluklar 03

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach (Joseph T. DiPiro et al)

Diğer Kaynaklar

APPLIED THERAPEUTICS THE CLINICAL USE OF DRUGS

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders notları

Ödevler

 

Sınavlar

Sınav cevapları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

   

Uygulama

   

Uygulama sınav

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

X

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

X

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

X

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

X

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

X

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

X

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

1

1

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

     

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

     

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

83

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3