• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 403
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı klinik eczacılığın temel prensiplerini kavratmak ve vaka takdimi ile uygulamada nasıl olabileceğini göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Klinik eczacılığa giriş, Gastrointestinal ve Endokrin sistem hastalıkları ve tedavileri, Kardiyovasküler ve renal sistem rahatsızlıkları ve bu hastalıklarda hasta bakımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Klinik eczacılığın önemini ve temel prensiplerini açıklar.

1,2,3

1,2,3,6,8

A,B,C,G

2) Klinik eczacının rolü ve görevlerini açıklar.

3,5,7

1,2,3,6,8

A,B,C,G

3) Farmakoterapi ve hasta bakımı  hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

5,7,9,10

1,2,3,6,8

A,B,C,G

4) Çeşitli sistem (Kardiyovasküler, endokrin) hastalıklarında klinik eczacının yaklaşımını açıklar. 

3,7,8,9,10

1,2,3,6,8

A,B,C,G

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

KLİNİK ECZACILIĞA GİRİŞ VE FARMASÖTİK BAKIMIN TARİHİ

 

 

2

FARMASÖTİK BAKIM PRENSİPLERİ VE HASTA BAKIM PLANLAMASI

 

 

3

ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE KLİNİK ECZACININ ROLÜ

 

 

4

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM RAHATSIZLIKLARI

 

 

5

ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM RAHATSIZLIKLARI

 

 

6

TİP I DİYABET HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

 

 

7

TİP 2 DİYABET HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

 

 

8

TİROİD VE PARATİROİD BEZİ HASTALIKLARI

 

 

9

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR: HİPERTANSİYON

 

 

10

KRONİK KALP YETMEZLİĞİ

 

 

11

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

 

 

12

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ

 

 
 

 

Kaynaklar

Ders Notu

CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS (ROGER WALKER)

Diğer Kaynaklar

APPLIED THERAPEUTICS THE CLINICAL USE OF DRUGS

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Fotokopi

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

1

100

 

Kısa Sınav

   

 

Uygulama

   

 

Uygulama sınav

 

 

 

Toplam

 

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

       

X

 

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

     

X

   

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

     

X

   

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

     

X

   

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

     

X

   

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

     

X

   

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

       

X

 

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

   

X

     

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

       

X

 

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

       

X

 

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

   

X

     

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

       

X

 

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

     

X

   

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

 

X

       
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

1

1

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

     

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

     

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

83

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3