• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı hastaya yaklaşımı ve hastanede olan ilaç ihtiyaçlarının nasıl karşılayacağını öğretmek
Dersin İçeriği: 
Çeşitli hastane ve servislerinde hasta takipleri yapmak, hekimlerle beraber vizitlere katılmak ve hastalar ve kullandıkları ilaçlar hakkında rapor hazırlamak
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrencilerin farklı ortamlarda farmasotik bakım sürecini uygulamalarını sağlamak

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,F,G,H

2) Öğrenci eczane uygulama becerilerini geliştirmek

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,F,G,H

3) Çeşitli hastalık durumlarında (Endokrinolojik Bozukluklar, Böbrek Bozuklukları, İmmünolojik bozukluklar, Bulaşıcı hastalıklar ve Onkolojik hastalıklar) hastalara yönelik bakım planını değerlendirin ve tasarlayın

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,F,G,H

4) Farklı hasta popülasyonunun (pediatri ve geriatri farmakoterapisi, kadın ve erkek sağlığı, gebelik ve emzirme, Nörolojik bozuklukları ve Psikiyatrik bozuklukları olan hastalar) ihtiyaçlarını ele alan bakım planını değerlendirin ve tasarlayın.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

A,B,C,D,F,G,H

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

 

2

Hasta değerlendirmesi ve laboratuvar değerlendirmeleri

 

 

3

Vaka Tartışması: Romatoid Artrit (RA).

Dahiliye poliklinik ziyaretleri

 

4

Vaka Tartışması: Tip 2 DM Vakası

İnsülin Çeşitleri.

Hasta Eğitimi: İnsülin Enjeksiyonları Rehberi. (pratik gösteri ile)

Dahiliye poliklinik ziyaretleri

 

5

Vaka Tartışması: Tip 2 DM Vakası

İnsülin Çeşitleri.

Hasta Eğitimi: İnsülin Enjeksiyonları Rehberi. (pratik gösteri ile)

Çocuk klinikleri ziyaretleri

 

6

Vaka Tartışması: Hamilelik ve emzirme

Çocuk klinikleri ziyaretleri

 

7

Vaka Tartışması: Hamilelik ve emzirme

Kadın doğum klinikleri ziyaretleri

 

8

Ara sınav

Ara Sınav Vaka Sunumları

 

9

Vaka Tartışması: Psikiyatri hastalarının bakımı

Geriatri klinikleri ziyaretleri

 

10

Vaka Tartışması: Psikiyatri hastalarının bakımı

Geriatri klinikleri ziyaretleri

 

11

-Hasta Eğitimi: Burun Spreyi ve Göz Damlası Nasıl Uygulanır

- Pratik gösteri

Dahiliye poliklinik ziyaretleri

 

12

-Hasta Eğitimi: Burun Spreyi ve Göz Damlası Nasıl Uygulanır

- Pratik gösteri

Dahiliye poliklinik ziyaretleri

 

13

Final sınavı (yazılı)

Final Sınavı Vaka Sunumları

 

14

OSCE Haftası

OSCE Haftası

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

1. Barbara G. Wells, Joseph T. DiPiro, Terry L. Schwinghammer, Cecily V. DiPiro, ‘Pharmacotherapy Handbook’ 11th edition, New York, NY: McGraw-Hill (2019)

2. Terry L. Schwinghammer, Julia M. Koehler, Jill S. Borchert, Douglas Slain, Sharon K. Park, ‘Pharmacotherapy Casebook: A Patient-Focused Approach’ 11th edition, New York, NY: McGraw-Hill (2019)

3. Joseph T. DiPiro, Gary C. Yee, L. Michael Posey, Stuart T. Haines, Thomas D. Nolin, Vicki Ellingrod, ‘Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach’ 11th edition, New York, NY: McGraw-Hill (2019)

Diğer Kaynaklar

RXMedia

Uptodate

Lexicomp

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ek notlar ve çalışma notları hazırlanacaktır.

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

A- Dersler

(50 %)

Vize

20 %

Final Sınavı

20 %

Ödevler

10 %

 

 

B- Hastane Eğitimi

(50 %)

Vaka raporları

30 %

sınavlar

15 %

Hastanede Tutum

05 %

 

 

C- OSCE sınavı

  OSCE

Final notu

(100 %)

A+B

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

       

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

       

X

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

X

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

X

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

X

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

X

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

X

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

X

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

1

1

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

16

   

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

16

   

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

98

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3