• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Eczacılık Fakültesi öğrencilerine toksikolojinin temel kavramlarını; toksisiteyi etkileyen faktörleri; ksenobiyotiklerin vücuttaki yazgısını; ilaçlar ile kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkenlerin biyolojik sisteme verdiği zararları ve bu zararların makro ve moleküler düzeyde araştırılmasını, toksikolojik risk değerlendirmesi yaparak zararsızlık limitleri belirlemeyi öğrenebilmeleri için yeterli teorik ve deneysel bilgiyi sunmaktır.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım

Bu ders kapsamında toksikoloji hakkında genel bilgi verilecek, doz-cevap ilişkisi; toksisiteyi etkileyen faktörler ve mekanizmaları; risk değerlendirmesi ve yönetimi; ksenobiyotiklerin emilim, dağılım ve eliminasyonu; biyotransformasyon reaksiyonlarının toksisite için önemi; karsinogenez prosesi; mutasyon ve genetik toksikoloji; kimyasal, biyolojik ve fiziksel faktörlerin üreme ve gelişme üzerindeki toksik etkileri; gıda katkı maddeleri ve kontaminantlar; bitki, hayvan ve mantar zehirlenmeleri; metallerin toksik etkileri; toksik etkilerin immunotoksikolojik temelleri; radyasyonun toksik etkileri konusunda bilgiler ele alınacaktır.

  1. Laboratuvar uygulamaları

Bu ders kapsamında analitik yönemleri kullanarak, asidik ve bazik ilaçların ektrasksiyon ve analizi, ucucu zehirlerin, metalik zehirlerin, gıda katkı maddelerinin tayini, DNA izolasyonu ve in vitro sitotoksisite testi yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Toksikolojide temel kavramları kavrayabilme.

1, 2, 7,

14

1,2,3

A, B, C, D, G, H

2) Toksisiteyi etkileyen ve değiştiren etkenleri kavrayabilme.

3, 5, 7,

1,2,3

A, B, C, D, G, H

3)  Toksikolojik risk değerlendirmesi yaparak zararsızlık limitleri belirleyebilme.

3, 5, 6, 14

1,2,3

A, B, C, D, G, H

4) Kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkenlerin toksik etkilerini anlayabilme.

3, 5, 6

1,2,3

A, B, C, D, G, H

5) Makro ve moleküler düzeyde toksik etkileri belirleyebilme, toksikolojik analiz yapabilme.

3, 5, 8, 9, 10,

1,2,3,6,7

A, B, C, D, G, H

6) Öğrendiği bilgileri insan ve çevre sağlığının korunmasında kullanabilme.

3, 7, 9, 11, P2, 13

1,2,3

A, B, C, D, G, H

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Toksikolojiye Giriş

Genel bilgiler-I

Kaynaklara çalışma

2

Toksisite Faktörleri

Genel bilgiler- II

 

Kaynaklara çalışma

3

Toksisite Mekanizmaları

Spektrofotometrik yöntemle serumda salisilat tayini

Kaynaklara çalışma

4

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Sıvı-sıvı ekstaraksiyon yöntemiyle idrardan bazı asidik ve bazik ilaçların izolasyonu ve ince tabaka kromatografisi ile tayini

Kaynaklara çalışma

5

Toksikokinetik

Spektrofotometrik yöntemle plazmada parasetamol tayini

Kaynaklara çalışma

6

Biyotransformasyon

Mikrodifüzyon yöntemiyle biyolojik örneklerden bazı uçucu maddelerin izolasyonu ve tayini

Kaynaklara çalışma

7

Karsinojenez

Kanda siyanür tayini

Kaynaklara çalışma

8

Mutasyon ve Genetik Toksikoloji

Bazı metalik zehirlerin biyolojik örneklerde doğrudan tayini

Kaynaklara çalışma

9

Gelişimsel ve Reprodüktif Toksikoloji

Gıda katkı maddelerinin tayini

Kaynaklara çalışma

10

Gıda Katkı Maddeleri Ve Kontaminantlar

Kan örneklerinden DNA izolasyonu

Kaynaklara çalışma

11

Doğal Ürünlerin Toksisitesi

In vitro sitotoksisite testi

Kaynaklara çalışma

12

Metal Toksisitesi

Deri iritasyon testi

Kaynaklara çalışma

13

İmmünotoksisite

 

Kaynaklara çalışma

14

Radyasyonun Toksik Etkileri

 

Kaynaklara çalışma

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders notu

Diğer Kaynaklar

  1. Timbrel, J.A.; ‘Introduction to Toxicology’, Taylor & Francis, London, 1989.
  2. Lu, F.C., ‘Basic Toxicology: Fundamentals, Target Organs, and Risk Assessment, Hemisphere Publishing Corporation, Washington, 1991.
  3. Hayes, A.W., ‘Principles and Methods of Toxicology’, Taylor & Frances, Philadelphia, 2001.
  4. Klaassen, C.D., ‘Casarett and Doull’s Toxicology’, McGraw-Hill, New York, 2001.
  5. Klaassen, C.D., ‘Casarett and Doull’s Toxicology’, McGraw-Hill, New York, 2008.
  6. Hodgson, E. “A Textbook of Modern Toxicology, Wiley-Interscience,  New Jersey, 2004
  7. National Library of Medicine, Toxicology Tutor III, 2009
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Fotokopi Paylaşılır.

Ödevler

Paylaşılır.

Sınavlar

Paylaşılmaz.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Teorik

   

 

Ara Sınav

1

45

 

Kısa Sınav (ödev)

1

5

 

Uygulama

12

30

 

Uygulama Sınav

1

20

 

Toplam

 

100

 

Teorik Finalin Başarıya Oranı

 

40

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

       

X

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

       

X

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

       

X

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

       

X

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

       

X

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

       

X

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

       

X

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

       

X

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

       

X

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

       

X

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

       

X

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

       

X

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

       

X

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

       

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

5

5

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

15

3

45

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

15

1

15

Lab. Ara sınav

1

5

5

Lab. Final

1

10

10

Ödev

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

170

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6