• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin belli farmakolojik etkiye sahip bileşikleri sentez, analiz, metabolizma etki mekanizması ve yapı-etki çalışmaları açısından incelemek.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım

Otonom Sinir Sistemi, SSS, Sedatif Hipnotikler, Lokal Ve Genel Anastezikler, Serotonin Reseptörlerine Etkili Bileşikler, Antiparkinson Ajanlar, Psikoterapötik Ilaçlar, Trankilizanlar,  Antikonvulsan İlaçlar,  Kalp Damar Sistemine Etkili Ajanlar, Antihistaminik Ajanlar, NSAIA Ve  Opioid Ağrı Kesiciler Ve  Antiülser Ajanlar.

b)Laboratory uygulamaları

İlaçların kimyasal yapılarını fonksiyonel grup ve spektral metotlar uygulayarak teşhis ve analiz etmek.Spektral metotlar UV, IR, H-NMR, Mass ve teknikleri  teorik ve uygulamalı  olarak  öğretilmektedir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bileşikleri  IUPAC sistemine göre adlandırabilir.

1,2,3

A,C

2) Bileşiklerin sentezini bilir.

1,2,3

A,C

3) Bileşiklerin metabolitlerini bilir.

1,2,3

A,C

4) Bileşiklerin farmakolojik etkilerini ve etki mekanizmalarını bilir.

1,2,3

A,C

5) Bileşikleri spektral metotlar kullanarak yapısını aydınlatabilir.

1,2,3

A,C

6) Bileşiklerin yapı-aktivite ilişkilerini bilir.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular                    /Labaratuvar konular

Ön Hazırlık

1

Perasempatik sisteme etkili İlaçlar/ Kalitatif organik analiz demosu

 

2

Sempatik sisteme etkili İlaçlar/ Fonksiyonel grupların kimyasal deney analizleri

 

3

Psikoterapötik İlaçlar/ Bilinen bir bileşiğin kalitatif analizi

 

4

Opioitler/ Bilinen bir bileşiğin kalitatif analizi

 

5

Lokal ve genel anastezik İlaçlar/ Bilinen bir bileşiğin kalitatif analizi

 

6

Kalp yetmezliği ve anginopektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar/ Bilinmeyen bir bileşiğin kalitatif analizi

 

7

Antiaritmik İlaçlar/ Bilinmeyen bir bileşiğin kalitatif analizi

 

8

Diüretikler/ LAB ARA SINAVI

 

9

ARA SINAV I/ UV spektrometresi teorik bilgi

 

10

Kolesterol düşürücü ajanlar/ IR spektrometresi teorik bilgi

 

11

Antiplatelet ilaçlar/ Asetominofenin IR spektroskopisi ile analizi

 

12

Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar/ 1H-NMR spektrometresi teorik bilgi ve spektral uygulamalar

 

13

ARA SINAV II/13C-NMR spektrometresi teorik bilgi ve spektral uygulamalar

 

14

İmmün siteme etkili ilaçlar / kütle spektroskopisi ve spektral uygulamalar

 

15

Non streroidal antiinflammatuvar ilaçlar/  Problem saat

 

16

Antihistaminik  ve Antiülser İlaçlar/ Bilinmeyen bir bileşiğin yapı analizi

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Prof. Dr. Hülya Akgün ders slaytları
 

Diğer Kaynaklar

1. David A. Williams, Thomas L. Lemke ‘Foye’s Principle of medicinal Chemistry’ 8th edition, Williams & Wilkins, Phyladelphia(2007)

2. H.Akgün, A. Balkan, A.Bilgin, Ü. Çalış, N. Gökhan, S. Dalkara, H. Erdoğan, D. Demir, M. Ertan, F. Özkanlı, E. Palaska, S. Saraç, C. Şafak, B. Tozkoparan, ‘Farmasötik Kimya’ İkinci baskı, Hacettepe, Ankara (2004)

3. John H. Block, John M. Beale Jr., ‘Wilson and Giswolds textbook of organic madicinal and pharmaceutical chemistry’ 11th edition, Baltimore Williams & Wilkins, (2004).

4.Spectrometric Identification of Organic Compounds (7th Edition)

Silverstein, Robert M.; Webster, Francis X.; Kiemle, David J. © 2005 John Wiley & Sons

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Her konu ile ilgili ders slaytları

Ödevler

İlaçların spektrum yorumları

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ara sınav

2

30

lab

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Santral sinir sistemi üzerine etki eden ilaçların kimyasal ve farmakolojisini öğretir.

     

X

 

2

Santral sinir sistemine etki eden opioit ağrı kesicilerin kimyası ve farmakolojisini öğretir.

     

X

 

3

Kalp Damar sistemine etki eden ilaçların sınıflaması kalp hastalıklarında kullanılan ilaçların kimyası ve farmakolojisini öğretir.

     

X

 

4

Hiper tansiyonda kullanılan ilaçların kimyası ve farmakolojisini öğretir.

     

X

 

5

Diüretik ilaçların kimyası ve farmakolojisini öğretir

         

6

Kolesterol düşürücü, kan pıhtılaşmasını ve plak oluşumunu engelleyen ilaçların kimyası ve farmakolojisini öğretir

     

X

 

7

İmmün siteme etkili ilaçların sınıflaması ve NSAI ilaçların kimyasını ve farmakolojisini öğretir

     

X

 

8

Antihistaminik ilaçların kimyasını ve farmakolojisini öğretir

     

X

 

9

Antiülser ilaçların kimyasını ve farmakolojisini öğretir

         
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

2

1

1

Ara Sınav

2

1

2

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati

16

4

64

Labaratuvar ders dışı calışma süresi

16

0.5

8

 

Lab. Ara sınav

1

1

1

Lab. Final

1

2

2

Ödev

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

146

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6