• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 229
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin programlarının ikinci döneminde edindikleri temel analitik ve üçüncü dönem teorik ders kapsamında öğrenecekleri enstrümental analiz konusundaki bilgileri uygulamalı olarak göstermek ve bu bilgileri pekiştirmektir.
Dersin İçeriği: 

a. Teorik Kısım

Enstrümental analiz teknikleri ve teorileri ile ilgili bilgiler (elektrokimyasal, spektroskopik ve kromatografik teknikler)

b. Laboratuvar uygulamaları

Eczacılık program eğitiminin ikinci döneminde edindikleri temel analiz bilgisini uygulama deneyleri ile birleştirmek ve bu bilgileri pekiştirmek.Temel analiz yöntemleri yanında edindikleri enstrümental analiz yöntemleri bilgisini de yine uygulamalar sayesinde pekiştirmektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev I: Açık sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Enstrümental analiz kavramını açıklar.

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

2) Enstrümental tekniklerden elektrokimyasal teknikleri açıklar.

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

3) Spektroskopik teknikleri,atomik ve moleküler spektroskopi tekniklerini ve bu amaçla kullanılan cihazların tasarımlarını açıklar.

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

4) Ayırma yöntemlerinin amacını ve kromatografik yöntemleri genel terimlerle açıklar.

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

5) Yüksek performanslı sıvı kromatografi, gaz kromatografi gibi ilaç endüstrisinde çok kullanılan teknikleri açıklar

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

6) Temel analiz yöntemleri hakkında uygulama yapma becerisine sahip olur

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

7)Endüstriyel alanda en sık kullanılan analiz tekniklerinin uygulamasını bilir ve gerekli beceriye sahip olur

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Enstrümental Analize Giriş

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

2

Analiz Teknikleri

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

3

Elektroanalitik Kimya

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

4

Elektroanalitik Kimya

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

5

Optik Yöntemlere Giriş

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

6

Atomik Spektroskopi ve İlgili Teknikler

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

7

Moleküler Spektroskopi ve İlgili Teknikler

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

8

Moleküler Spektroskopi ve İlgili Teknikler

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

9

Kütle Spektroskopisi

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

10

Ayırma Teknikleri – Kromatografik Tekniklere Giriş

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

11

Ayırma Teknikleri – Kromatografik Tekniklere Giriş

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

12

Gaz Kromatografisi (GC)

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

13

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

14

Kapiler Elektroforez (CE)

Kaynak kitap, Ders notu, Lab. Föyü

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Skoog, West, Holler, Crouch,  Fundamentals of Analytical Chemistry

Daniel Harris, Quantitative Analytical Chemistry

Diğer Kaynaklar

Ders notu (power point sunumu)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders notlarının pdf formu

Ödevler

 

Sınavlar

Uygulama sınavından %50 den az not alan öğrenci final sınavına giremez

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

50

Kısa Sınav  (Lab. Raporları)

10

20

Uygulama

14

15

Uygulama sınav

1

15

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

X

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

X

 

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

X

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

X

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

X

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

X

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

2

2

4

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

16

4

64

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

16

1

16

Lab. Ara sınav

-

-

-

Lab. Final

1

2

2

Ödev

-

-

-

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

160

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6