• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 255
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin analitik kimya ile ilgili temel bilgilerini oluşturmak ve burada öğrendikleri analitik düşünce yapısını diğer alanlarda uygulamaya geçirebileceğini kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Analitik kimya tanımı, kalitatif-kantitatif analiz bilgisi, klasik analiz yöntemleri ve teorileri ile ilgili bilgiler (volumetrik analizler, gravimetrik analizler)

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Analitik kimya kavramını açıklar.

1,2,4,6,8,10,14

1,2,3

A,H

2) Kalitatif-kantitatif analiz kavramlarını ve farklarını açıklar.

1,2,4,6,8,10,14

1,2,3

A,H

3) Analizlerde kullanılacak materyalleri tanıtır.

1,2,4,6,8,10,14

1,2,3

A,H

4) Analiz sonuçlarının verilmesinde istatistik bilgisinin nasıl kullanılacağını açıklar.

1,2,4,6,8,10,14

1,2,3

A,H

5) Kimyasal denge ve denge sürecine etki eden (ortak iyon, iyonik şiddet, aktivite) ilgili kavramları açıklar

1,2,4,6,8,10,14

1,2,3

A,H

6) Analitik kimya ile ilgili problemlerde sistematik yaklaşımın nasıl kullanılacağını açıklar.

1,2,4,6,8,10,14

1,2,3

A,H

7) Temel analiz teknikleri (gravimetrik analiz, titrimetrik analiz) ve bu tekniklerde karşılaşılan problemlerin çözümlerini açıklar.

1,2,4,6,8,10,14

1,2,3

A,H

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Analitik Kimyaya Giriş

Kaynak kitap, Ders notu

2

Kimyasallar, Araç- Gereçler ve Derişim Birimleri

Kaynak kitap, Ders notu

3

Kimyasal Analizde Hatalar – İstatistiksel Analiz

Kaynak kitap, Ders notu

4

Örnekleme, Standartlaştırma ve Kalibrasyon

Kaynak kitap, Ders notu

5

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Kaynak kitap, Ders notu

6

Elektrolit Çözeltilerin Kimyasal Denge Üzerine Etkisi - Aktivite

Kaynak kitap, Ders notu

7

Karmaşık Sistemler İçin Denge Problemlerinin Çözümü

Kaynak kitap, Ders notu

8

Karmaşık Sistemler İçin Denge Problemlerinin Çözümü

Kaynak kitap, Ders notu

9

Klasik Analiz Yöntemleri

Kaynak kitap, Ders notu

10

Klasik Analiz Yöntemleri

Kaynak kitap, Ders notu

11

Nötralleştirme Titrasyonları

Kaynak kitap, Ders notu

12

Nötralleştirme Titrasyonları

Kaynak kitap, Ders notu

13

Kompleksleştirme Titrasyonları

Kaynak kitap, Ders notu

14

Yükseltgenme- İndirgenme Titrasyonları

Kaynak kitap, Ders notu

Kaynaklar

Ders Notu

Skoog, West, Holler, Crouch,  Fundamentals of Analytical Chemistry

Diğer Kaynaklar

Ders notu (power point sunumu)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Fotokopi

Ödevler

-

Sınavlar

-

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

1

70

 

Kısa Sınav  (ödev)

2

30

 

Uygulama

-

 

 

Uygulama sınav

-

 

 

Toplam

 

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 1

40

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

     

X

   

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

     

X

   

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

           

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

       

X

 

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

           

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

       

X

 

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

           

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

     

X

   

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

           

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

 

X

       

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

           

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

           

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

           

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

       

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

10

10

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

-

-

-

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

-

-

-

Lab. Ara sınav

-

-

-

Lab. Final

-

-

-

Ödev

2

3

6

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

106

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4