• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 128
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
5
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin analitik kimya ile ilgili temel bilgilerini oluşturmak ve burada öğrendikleri analitik düşünce yapısını diğer alanlarda uygulamaya geçirebileceğini kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Analitik kimya tanımı, kalitatif-kantitatif analiz bilgisi, klasik analiz yöntemleri ve teorileri ile ilgili bilgiler (volumetrik analizler, gravimetrik analizler)

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev I: Açık sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Analitik kimya kavramını açıklar.

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

2) Kalitatif-kantitatif analiz kavramlarını ve farklarını açıklar.

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

3) Analizlerde kullanılacak materyalleri tanıtır.

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

4) Analiz sonuçlarının verilmesinde istatistik bilgisinin nasıl kullanılacağını açıklar.

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

5) Kimyasal denge ve denge sürecine etki eden (ortak iyon, iyonik şiddet, aktivite) ilgili kavramları açıklar

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

6) Analitik kimya ile ilgili problemlerde sistematik yaklaşımın nasıl kullanılacağını açıklar.

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

7) Temel analiz teknikleri (gravimetrik analiz, titrimetrik analiz) ve bu tekniklerde karşılaşılan problemlerin çözümlerini açıklar.

1, 2, 8, 10

1,2,3,4,5,6,7

A,H,I

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Analitik Kimyaya Giriş

Kaynak kitap, Ders notu

2

Kimyasallar, Araç- Gereçler ve Derişim Birimleri

Kaynak kitap, Ders notu

3

Kimyasal Analizde Hatalar – İstatistiksel Analiz

Kaynak kitap, Ders notu

4

Örnekleme, Standartlaştırma ve Kalibrasyon

Kaynak kitap, Ders notu

5

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Kaynak kitap, Ders notu

6

Elektrolit Çözeltilerin Kimyasal Denge Üzerine Etkisi - Aktivite

Kaynak kitap, Ders notu

7

Karmaşık Sistemler İçin Denge Problemlerinin Çözümü

Kaynak kitap, Ders notu

8

Karmaşık Sistemler İçin Denge Problemlerinin Çözümü

Kaynak kitap, Ders notu

9

Klasik Analiz Yöntemleri

Kaynak kitap, Ders notu

10

Klasik Analiz Yöntemleri

Kaynak kitap, Ders notu

11

Nötralleştirme Titrasyonları

Kaynak kitap, Ders notu

12

Nötralleştirme Titrasyonları

Kaynak kitap, Ders notu

13

Kompleksleştirme Titrasyonları

Kaynak kitap, Ders notu

14

Yükseltgenme- İndirgenme Titrasyonları

Kaynak kitap, Ders notu

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Skoog, West, Holler, Crouch,  Fundamentals of Analytical Chemistry

Daniel Harris, Quantitative Analytical Chemistry

Diğer Kaynaklar

Ders notu (power point sunumu), Google Classroom paylaşımları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Google Classroom- Moodle üzerinden pdf dosya,

Ödevler

-

Sınavlar

-

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav  (ödev)

2

30

Uygulama

-

 

Uygulama sınav

-

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 1

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

X

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

X

 

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

X

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

X

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

X

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

X

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

5

5

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

-

-

-

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

-

-

-

Lab. Ara sınav

-

-

-

Lab. Final

-

-

-

Ödev

-

-

-

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

79

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3.16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3