• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR126
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin halk sağlığı hakkında genel bir bilgi, beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır
Dersin İçeriği: 

 a)Teorik Kısım Halk sağlığının   bileşenleri, psikososyal  sağlık,   koruyucu sağlık uygulamaları sağlık eğitimi hakkında temel bilgiler.

b)Laboratuvar uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Halk sağlığı kavramını açıklar

1

1,2,3

A,C

2) Infeksiyon hastalıklarının özelliklerini sıralar.

1

1,2,3

A,C

3) Bağışıklama  kavramını açıklar.

1

1,2,3

A,C

4) Halk sağlığının sosyal, psikolojik ve kültürel temellerini açıklar.

1

1,2,3

A,C

5) Koruyucu sağlık ( toplum beslenmesi,anne ve cocuk sağlığı, kronik hastalıklar) ilişkilerini analiz eder.

1

1,2,3

A,C

6) Sağlık eğitiminin ilkelerini örneklerle açıklar.

1

1,2,3

A,C

7) Toplum ruh sağlığı, kanserlerin önlenmesi ve kazaların önlenmesi ilişkilerini karşılaştırır.

1

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

Halk sağlığının bileşenleri

2

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

 

İnfeksiyon zincirinin halkaları

3

BAĞIŞIKLAMA

 

Aktif,pasif doğal bağışıklama

4

ATIKLAR

 

Kontamine ve kontamine olamayan atıklar

5

AİLE PLANLAMASI

 

Geri dönüşümlü yöntemler

6

ANNE SÜTÜ

 

Emzirme teknikleri

7

GEBE İZLEMİNDE SAĞLIK EĞİTİMİ

 

Prenatal ve antenatal sağlık

8

ARA SINAV

 

 

9

TOPLUM BESLENMESİ

 

Gıda katkı maddeleri

10

HİPERTANSİYON

 

Stres yönetimi

11

OBESİTE

 

Sedanter hayat

12

SİGARA VE SAĞLIK ZARARLARI

 

bağımlılık

13

KANSERDEN KORUNMA

 

Yaşam biçimi

14

KAZALARDAN KORUNMA

 

Ev kazaları

15

DEPRESYON

 

Yaşam olayları

 

Kaynaklar

Ders Notu

Maxy Rosenau Textbook of Publıc Health, 2005
 

Diğer Kaynaklar

Oxford   Textbook of Publıc Health, 2005 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Dünya Sağlık Örgütü Anne Sütü CD’si

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

1

100

 

Kısa Sınav

   

 

Uygulama

   

 

Uygulama sınav

 

 

 

Toplam

 

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

   

X

   

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

 

X

     

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

   

X

   

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

 

X

     

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

 

X

     

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

 

X

     

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

X

       

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

   

X

   

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

X

       

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

X

       

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

 

X

     

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

 

X

     

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

 

X

     

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

   

X

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

2

2

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

     

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

     

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

68

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3