• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin genel hücre biyolojisi ve temel moleküler biyoloji ve insan genetiği hakkında genel bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Hücre yapısı ve hücre organellerinin fonksiyonları, DNA, RNA, protein yapısı, sentezi ve görevleri, genetik bozukluklar ve tamiri, kanser gibi genetik hastalıklar, biyoteknoloji ve moleküler biyolojinin uygulama alanları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Hücreyi oluşturan moleküllerin yapısını açıklar.

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

2) Hücre hücreyi oluşturan organellerin yapılarını ve fonksiyonlarını açıklar.

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

3) DNA, RNA ve protein yapıları ve sentezlerini açıklar.

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

4) Genetik bozukluklar ve tamir mekanizmalarını açıklar.

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

5) Tek gene bağlı ve birçok faktörlere bağlı hastalık ve problemlerin moleküler mekanizmalarını açıklar.

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

6) Moleküler biyoloji teknikleri’nin ve biyoteknoloji’nin tıbbi kullanım alanlarını açıklar.

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

7) Moleküler biyoloji ve genetik bilgisinin hastalıklardan korunmada ve tedavide kişiye özel olarak kullanım olanaklarını açıklar.

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

8) Moleküler biyoloji ve genetiğin tıbbi alanda uygulanmasının etiksel olarak ele alınması.

3,5,7,8

1,2,3

A,B,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Lab

Ön Hazırlık

1

Hücrelerin yapısal ve ortak özellikleri, prokaryot ve ökaryot hücrelerin özellikleri

-

Ders Notları

2

Hücre Organelleri-I

-

Ders Notları

3

Hücre Organelleri-II

-

Ders Notları

4

DNA ve RNA Yapısı ve Fonksiyonu

-

Ders Notları

5

Kromozomlar-Hücre Döngüsü-Mitoz

-

Ders Notları

6

Mayoz

-

Ders Notları

7

Transkripsiyon ve Kontrol Mekanizmaları

-

Ders Notları

8

Translasyon

-

Ders Notları

9

Protein Sentezi

-

Ders Notları

10

Mutasyonlar ve DNA Tamir Mekanizmaları- Kanser

-

Ders Notları

11

Hücre Ölümü 

-

Ders Notları

12

Mendel Genetiği- Tek Gene Bağlı ve Cok Faktörlü Hastalıklar

-

Ders Notları

13

Gen Terapisi ve Kök Hücre

-

Ders Notları

14

Moleküler Biyoloji Teknikleri ve Kullanım Alanları

-

Ders Notları

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders Notları Verilecek

Diğer Kaynaklar

  1. Molecular Cell Biology, Seventh Edition by Harvey Lodish et al
  2. Molecular Biology of THE CELL, Sixth Edition by Bruce Alberts et al
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Konu ile ilgili internette herkesin ulaşabileceği güveniler sayfalar öğrencilere ilgili dersler anlatılır iken verilir.

Ödevler

Dönem içerisinde uygun konular hakkında ödevler verilecektir

Sınavlar

Bir ara sınav ve bir final sınav yapılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

90

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

 

 

 

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

X

 

 

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

X

 

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

X

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

X

 

 

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

X

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

X

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

105

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4