• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MDP120
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin insan anatomisinin temel kavramlarını, anatomik yapıların yer ve fonksiyonlarını sistematik anatomi çerçevesinde öğrenmeleridir.
Dersin İçeriği: 

a. Teorik Kısım

İnsan vücudunu oluşturan sistemlerin anatomi açısından tek tek incelenmesi 

b. Laboratuvar uygulamaları

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Çoktan seçmeli (test)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları
Programın öğrenme çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri

1) Anatominin tanımını ve eczacılık öğrencisi için anatomi eğitiminin önemini açıklar.

1,2,3

1,2,3

A

2) Vücuttaki sistemleri oluşturan anatomik yapıları bilir. 

1,2,3,7

1,2,3

A

3) Vücuttaki sistemleri oluşturan anatomik yapıların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini bilir.

1,2,3,8

1,2,3

A

4) Vücuttaki sistemleri oluşturan anatomik yapıların fonksiyonel anatomisini bilir.

1,2,3,6

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1
Anatomiye giriş ve Anatomide terminoloji
Yok
Power Point slaytları, 3d Anatomi uygulaması ve kaynak kitap

2

Osteolojiye giriş

Yok

3

Osteoloji

Yok

4

Artroloji

Yok

5

Myoloji – I (Üst vücut)

Yok

6

Myoloji – II (Alt vücut)

Yok

7

ARA SINAV

Yok

8

Kardiyovasküler Sistem

Yok

9

Respiratuvar Sistem

Yok

10

Sindirim Sistemi

Yok

11

Genito-Üriner Sistem

Yok

12

Nöroanatomi – I

Yok

13

Nöroanatomi – II ve Endokrin Sistemi

Yok

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Hastalıkta ve Sağlıkta Anatomi ve Fizyoloji (12. Baskı) Ross ve Wilson; ve Ders notları

Diğer Kaynaklar

Complete Anatomy uygulaması, Visible Body uygulaması

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

http://yeditepepharmanatomy.wordpress.com ve Google Classroom

Ödevler

Yok

Sınavlar

Vize & Final Sınavları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

0

 

Uygulama

0

 

Uygulama sınav

0

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

 60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

 40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

X

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

X

 

 

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

X

 

 

 

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

X

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

X

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

X

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

X

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

X

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

10

10

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

     

Laboratuvar ders dışı çalışma süresi

     

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

     

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

25

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4