• Türkçe
  • English

Fakültemiz, vakıf üniversitesi bünyesinde eğitimine başlayan ilk Eczacılık Fakültesi unvanıyla 2002 yılından beri eğitim vermeye devam etmektedir. MF-3 puan türüyle öğrenci alan fakültemiz, kuruluşundan bu yana burslu öğrencilerin taban yerleştirme puanında Türkiye genelinde ön sıralarda yer almaktadır.

Fakültemizde lisans eğitimi beş yıl olup, eğitim dili İngilizcedir. Eğitimin birinci yılında öğrencilerimiz, temel fen bilimleri eğitimi, eczacılık terminolojisi ve meslek derslerine uyumu kolaylaştıracak dersleri alırken, ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllarında çağdaş eczacılığın gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmiş teorik ve pratik dersler almaktadırlar. Uygulama eczanesi, serbest eczane, hastane eczanesi veya ilaç endüstrisinde staj eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz, eğitimin beşinci yılında kariyer hedeflerine uygun seçmeli dersler, bitirme projesi ve en az üç ay süreyle zorunlu serbest eczane veya hastane eczanesi stajlarını tamamlayarak mezun olmaktadırlar. Bu stajlarla, mesleklerinin kendilerine olanak tanıdığı çeşitli iş alanlarında kısa süreli de olsa deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eczacılık Fakültesi öğrencileri, lisans eğitiminin üçüncü döneminden itibaren; Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde çift anadal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde yan dal programlarına katılabilirler. Eğitim süresi boyunca  pek çok öğrencimiz, yurt dışında ERASMUS +  programından yararlanabileceği gibi ABD ve Kanada’daki eczacılık fakülteleriyle de değişim programlarına katılabilirler. 3. Sınıftan itibaren başarılı öğrencilerimize araştırma faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmek amacıyla “öğrenci asistanlığı” fırsatı da verilmektedir.