• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 576
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezununun eczacılık mesleğini icra edebileceği her uygulama alanını tanıtmak, paydaşlarla etkileşimlerini artırmak ve sonucunda iş hayatına bilinçli, realist ve iddialı bir kariyer planı ile başlangıç yapmasını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

a) Teorik Kısım

Öğrencinin Eczacılık mesleğini icra edebileceği, toplum eczanesi, kamu kuruluşları ile ilaç firmalarının farklı bölümlerinde, seçkin, alanında uzman, deneyimli ve mümkünse Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu eczacılar tarafından tanıtılacak ve görevlerinin gerektirdiği sorumluluklar öğretilecektir.

b) Uygulama

Sunumlar sonucunda öğrencilerden grup halinde bir sanal iş oyunu aracılığıyla farmasötik alanda karşılaşabilecekleri problemleri sorun çözme becerilerini geliştirerek ve tanıtılan departman ve kurumların etkileşimlerini kullanarak değerlendirmeleri beklenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İlaç Sektörü/Kamu/Eczane üçgeninde bilgi akış işleyişini bilmek.

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6,7,8

F, G

2) İlaç sektörünün farklı bölümlerinde çalışan eczacıların görev tanımını bilmek.

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6,7,8

F, G

3) Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kuruluşlarının işleyişini anlamak ve eczacının sorumluluklarını kavramak.

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6,7,8

F, G

4) İş arama tekniklerini kavramak.

5

1,2,3,4,5,6,7,8

F, G

5) Bilinçli, realist ve iddialı bir kariyer planı çizmek.

5

1, 2, 3, 4, 5, 8

F, G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Farmasötik alanda kariyer olanaklarına giriş

 

2

Sağlık Bakanlığı/ Sosyal Güvenlik Kurumu/ Türk Tıbbi Cihazlar Kurumularında Eczacı İstihdam Olanakları

Konuk planlaması ve daveti

3

Türk Eczacıları Birliği, Ecza Odaları, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliğinin Misyon ve Görevleri

Konuk planlaması ve daveti

4

Akademide kariyer olanakları

Konuk planlaması ve daveti

5

Ruhsatlandırmada Eczacının Rolü

Konuk planlaması ve daveti

6

Farmakovijilansda Eczacının Rolü

Konuk planlaması ve daveti

7

Araştırma-Geliştirmede Eczacının Rolü

Konuk planlaması ve daveti

8

Klinik Araştırmalarda Eczacının Rolü

Konuk planlaması ve daveti

9

Satış ve Pazarlamada Eczacının Rolü

Konuk planlaması ve daveti

10

Kozmetik Sektöründe Eczacının Rolü

Konuk planlaması ve daveti

11

Eczacılıkta Uzmanlık: Klinik Eczacılık, Fitofarmasi

Konuk planlaması ve daveti

12

Kamu veya özel hastanelerde eczacılık

Konuk planlaması ve daveti

13

Etkin Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

Kariyer Ofisi ile irtibat

14

Sanal iş oyunu

Grupların belirlenmesi

15

Sanal iş oyunu

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Konuk seminer notları

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

Konuk seminer notları

Sınavlar

Katılım ve oyunda başarısı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

 

20

Katılım

 

20

Uygulama Sınav

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

1

60

Dönem içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

x

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

 

x

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

x

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

x

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

 

x

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

x

 

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

 

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

 

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

13

1

13

Ara Sınav

     

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 15x toplam uygulama saati)

 

 

 

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

 

 

 

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev (raporlar)

1

5

5

Final/Uygulama sınavı

2

10

20

Toplam İş Yükü

 

 

68

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2.72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3