• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 594
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Eczacılar olarak tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel özellikleri, kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak amacıyla piyasaya arzına, hizmete sunulmasında Eczanelerin rolü artmıştır.
Dersin İçeriği: 

ÜTS Kayıt, Bayilik Başvuru
Medikal Medula, Rapor ve Reçete İşlemleri
Ödeme Listesindeki 116 Kalem Hakkında Bilgilendirme
Eczanelerden En Çok Karşılanacak Ürünlerin Kullanım ve Detay Bilgileri

Eczacı Tıbbı Cihaz ve Medikal Sarf Ürünlerinin

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri 9: Sorun/Problem Çözme 10: Rol Oynama/Dramatize Etme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru ve Yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Bu ders Tıbbi Cihazlar hakkında bilgi, demo, kullanımı ve eczacılık alanlarına uygulanmasının öğretimine yönelik koşullarını açıklar.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,4,5,6,8,9,10

A,B, E, H

2. Bu ders öğrencilere iyi eczacılık uygulamaları çerçevesinde medikal cihaz kültürü ve kazanımlarını, hasta uygulamalarında temel bilgileri  kazandırır.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,4,5,6,8,9,10

A,B, D, G

3. ÜTS, Medikal Medula, Rapor ve Reçete İşlemleri uygulanması ile ilgili temel bilgi kazanır.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,4,5,6,8,9,10

A,B, D, G

4. Tıbbı Cihaz Mesul Müdürlüğü, Tıbbi Cihaz Satış ve Klinik uygulamalı sertifika proğramının alt yapısını oluşturarak sertifika müracaatı, sınava hazırlık  ve başvuru aşamasında ciddi katkı sağlar.

1,2,5,6,7,9

1,2,3,4,6,8,9,10

A,B, D, G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Eczacılıkta Tıbbi Cihazların Ömemi ve Giriş.

Solunum Sisteminde Kullanılan Tıbbi Cihazlar

İlgili Literatür

2

Enteral Beslenme  ve Parenteral Beslenme Sonda, Torba Ve Setleri                                                                        

İlgili Literatür

2

Varis Çorabı Ve Antiembolizm Çorap Ve Manşonu

 

3

Medikal Robotik Sistemler OtOmatik Onkoloji İlaçları Hazırlama Cihaz Ve Aksesuarları                              

İlgili Literatür

4

Alt Ve Üst Ekstremite Ortezleri

İlgili Literatür

5

Aspirasyon Kateteri, Nelaton, Basit Sarf Malzemeler

İlgili Literatür

6

Üriner Sistem Sonda, Torba Ve Kateterleri

İlgili Literatür

7

Kolostomi, İleostomi Ve Ürostomi Malzemeleri    

İlgili Literatür

8

Yara Bakım-Hasta Hijyeni İçin Kullanılan Bakım Malzemeleri                             

İlgili Literatür

 9

ÜTS Medikal Ürün Takip Sistemi

İlgili Literatür

10

Hemo-Diyaliz Sarf Malzemeleri                                                                                   

İlgili Literatür

11

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ( 93/42/At ) Ce İşareti

İlgili Literatür

12

Eczanede Satışı Yasal Olan Basit Sarf Malzemeleri

İlgili Literatür

13

Evde Bakımda kullanılan medikal ürünler

İlgili Literatür

14

Tcesis-Sertifika Süreci-Radyasyon-Sterilizasyon-Hijyen

İlgili Literatür

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders Notları, ilgili literatür ve videolar, veri tabanları

Diğer Kaynaklar

1. Yağlı, F., Eczacılıkta Tıbbi Cihaz Eğitim Notları, İstanbul, 2019

2. Yağlı, F., Academi.eu yayınları,

3. www.fahriyagli.net internet sayfası

6. Titubb,.TİTCK ve SGK Yönetmelikleri

7. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ( 93/42/At )  

8. Ce İşareti Yönetmeliği

9. Sağlık Bakanlığı ve Tcesis Sertfika Proğram Dersleri

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

Ders Notları, ilgili literatür ve videolar

Ödevler

-

Sınavlar

-

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav ve Derse Katılım

1

25

Kısa Sınav/Ödev

2

15

Final Sınavı/Proje Ödevi

1

60

Toplam

4

100

Final/Proje Ödevi Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

       

X

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

     

X

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

     

X

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

     

X

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

       

X

6

Eczane  Tıbbı Cihaz Yönetim  prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

       

X

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

       

X

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

   

X

   

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

       

X

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

     

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Laboratuvar

-

-

-

Ara Sınav/Araştırma Ödevi

1

2

2

Final Sınavı/Proje Ödevi

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

68

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2.72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3