• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 574
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Akılcı ilaç kullanımı uygun ilacı, uygun dozajda ve sürede, klinik bulgulara ve hastanın karakterine göre en düşük maliyette ve en kolay şekilde elde etmek ve kullanmaktır. Demografik, sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı artan sağlık harcamaları nedeniyle yeni stratejilere ihtiyaç vardır. Projeler sadece harcamaları azaltmakla kalmamalı aynı zamanda halk sağlığını da pozitif yönde geliştirmelidir. Bu alandaki sorumlu kişiler akılcı ilaç kullanımının öneminin anlaşılması için yeterli bilgiye ve görüşe sahiptirler.
Dersin İçeriği: 

Akılcı ilaç kullanımı nedir? Temel prensipler, öğrenme , motivasyon

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın ÖÇ Katkısı

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Akılcı ilaç kullanımının temel prensiplerini açıklar

3,4,5,6,7

1,2,3,8

A,H

2)Seçilmiş bazı hastalıkların temel mekanizmalarını anlar ve bu mekanizmaların ilaç tedavisiyle olan ilişkisini açıklar.

2,4,8,9

1,2,3

A,H

3)Bazı seçilmiş hastaların majör belirtilerini ve semptomlarını tanıyabilir

4,5,6,7

1,2,3,8

A,H

4)Bazı seçilen hastalıklar için etkili ilaç rejimleri tasarlar.

4,5,6,7,8

1,2,3,8

A,H

5)Uygun ilacı seçer; doğru dozajda ve doğru uygulama yolu ile verir ve ilacın uygun süre kullanımını sağlar.

6,7,8,10

1,2,3,8

A,H

6)Tedavinin başarısını ölçebilir;yan etkileri ve hastanın uyuncunu takip eder. ilaç etkileşimlerini izler. tedavinin etkinliğini ve maliyetini gözönünde tutar. 

7,8,10

1,2,3,8

A,H

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ TEMEL PRENSİPLERİ

 

3

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ TEMEL PRENSİPLERİ

 

4

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARI

 

5

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARI/VİRAL ENFEKSİYONLAR

 

6

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI

 

7

HİPERTANSİYON

 

8

HİPERLİPİDEMİ

 

9

DEPRESYON

 

10

EPİLEPSİLER

 

11

DİYABETES MELLİTUS

 

12

KOAH/ ASTIM

 

13

ROMATOLOJİ

 

14

GENEL TEKRAR

 
 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders ile alakalı kitaplar

Diğer Kaynaklar

İlgili yönetmelikler

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Sunum değerlendirme

0

 

Ara sınav

1

35

Final

1

50

Ödevler

6

15

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Seçmeli

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları (14 ADETLİK TÜRKÇE BURAYA EKLENECEK)

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

 

 

 

X

 

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

 

 

 

 

X

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

 

 

 

 

X

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

 

 

 

x

 

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

 

 

 

X

 

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

 

 

 

 

x

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

 

 

X

 

 

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

 

X

 

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

 

 

 

 

X

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

 

 

 

x

 

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

 

 

X

 

 

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

 

 

 

X

 

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

 

 

 

X

 

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

4

40

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

3

7

21

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

97

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4