• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 496
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin analitik teknikleri ilaç analizlerinin hangi aşamasında ne şekilde kullanabileceğini kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Analitik Teknikler, analiz yöntemleri, validasyon prosedürü, ilaç ile ilgili uygulamaların incelenmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İlaç endüstrisinde analitik proseslerin gerekliliğini açıklar

1,2, 4, 6, 8, 14

1,2,3

A

2) Kullanılan analitik teknikleri açıklar

1,2, 4, 6, 8, 14

1,2,3

A

3) Uygulama aşamasında hangi analiz yöntemlerinin hangi teknikler için uygulanabileceğini açıklar

1,2, 4, 6, 8, 14

1,2,3

A

4) Kullanılan analiz yöntemlerinde validasyon prosesinin gerekliliğini açıklar

1,2, 4, 6, 8, 14

1,2,3

A

5) Tekniklerin validasyonunda hangi parametrelerin incelenip test edildiğini açıklar

1,2, 4, 6, 8, 14

1,2,3

A

6) Analitik tekniklerin uygulumaları hakkında güncel bilgiler verir

1,2, 4, 6, 8, 14

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Analize Giriş

Kaynak kitap, Ders notu

2

Analiz Teknikleri

Kaynak kitap, Ders notu

3

Organik Bileşiklerin Temel sistematik Analizleri

Kaynak kitap, Ders notu

4

Klasik Analiz Yöntemleri

Kaynak kitap, Ders notu

5

Optik Analiz Yöntemleri

Kaynak kitap, Ders notu

6

Atomik Spektroskopi Yöntemleri

Kaynak kitap, Ders notu

7

Arasınav

Kaynak kitap, Ders notu

8

Moleküler Spektroskopi Yöntemleri

Kaynak kitap, Ders notu

9

Analiz Örneklerinde Tüketme Teknikleri ve Güncel Uygulamalar

Kaynak kitap, Ders notu

10

Kromatografik Tekniklere Giriş

Kaynak kitap, Ders notu

11

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi- Gaz Kromatografisi

Kaynak kitap, Ders notu

12

Kapiler Elektroforez Tekniği

Kaynak kitap, Ders notu

13

Analitik Yöntemlerin Validasyonu

Kaynak kitap, Ders notu

14

Analitik Tekniklerin Uygulamaları

Kaynak kitap, Ders notu

Kaynaklar

Ders Notu

Ders notu (power point sunumu)

Diğer Kaynaklar

Skoog, West, Holler, Crouch,  Fundamentals of Analytical Chemistry

Ahuja, Scypinski, Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis

Watson, Pharmaceutical Analysis

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Fotokopi

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

1

100

 

Kısa Sınav

-

-

 

Uygulama

-

-

 

Uygulama sınav

-

-

 

Toplam

 

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 

60

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

   

X

     

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

     

X

   

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

           

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

     

X

   

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

           

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

       

X

 

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

           

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

     

X

   

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

           

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

           

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

           

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

           

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

           

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

     

X

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

5

5

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

-

-

-

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

-

-

-

Lab. Ara sınav

-

-

-

Lab. Final

-

-

-

Ödev

-

-

-

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

79

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3