• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 491
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
2
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Eczacılık Fakültesi öğrencilerini 8. Yarıyılı takipeden yaz döneminde 6 hafta ilaç veya kozmetik firmasında staj yapmak.
Dersin İçeriği: 

Teorik Kısım

Stajyer öğrencilere hastane (Klinik) ve ilaç endüstrisinde (üretim, ruhsatlandırma, Ar-Ge, farmakovijilans, Farmakoekonomi, klinik araştırmalar , kalite güvence vb) meslek bilgisi uygulamalarını gözlemlemelerini ve uygulamalarını sağlamak

Laboratuvar uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Hastane /ilaç firmasının ilaç üretim, dağıtım sistemini öğrenmek

3,4,7,9,11,12,13

7,8

F,G

2)Hastane/ ilaç firmasında çalışan eczacıların sorumluluk ve yetkilerini öğrenmek

3,4,7,9,11,12,13

7,8

F,G

3)İlaç Kısa Ürün Bilgisi (KÜB), prospektüs, Hasta Kullanma Talimatı (KT) hazırlanması, okunması ve kullanımını bilmek

3,4,7,9,11,12,13

7,8

F,G

4) İlaç/ilaç bilgisi üretim süreçlerini öğrenmek

3,4,7,9,11,12,13

7,8

F,G

5)Hasta/ilaç güvenliği süreçlerini bilmek

3,4,7,9,11,12,13

7,8

F,G

 

3,4,7,9,11,12,13

7,8

F,G

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Klinik araştırmalar

(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 

2

Farmakoekonomi

(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 

3

Farmakovijilans

(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 

4

Kalite Güvence

(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 

5

Hasta Bilgilendirme

(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 

6

Eczacı Sorumluuğu

(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Hastane ve firma  notları

Diğer Kaynaklar

İlaç ve eczacılıkla ilgili regulasyonlar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Staj Defteri

Ödevler

Staj defterinin düzenli olarak doldurulması

Sınavlar

Staj defteri ve takip notarı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav (Staj Raporu=staj defteri)

1

50

 

Kısa Sınav (Staja Katılım)

1

50

 

Uygulama

 

 

 

Uygulama Sınav

 

 

 

Toplam

 

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 

-

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

100

 

Toplam

 

100

 

     

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

   

X

     

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

 

X

       

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

     

X

   

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

     

X

   

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

           

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

           

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

     

X

   

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

           

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

       

X

 

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

 

X

       

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

     

x

   

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

       

X

 

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

     

X

   

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

X

         
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

6

40

240

Staj Demonstrasyonu

 

 

 

Raporlama (Staj Defteri Tamamlama)

 

 

 

İnternette tarama

 

 

 

İlgili Programı kullanabilme

 

 

 

Final

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

240

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

9,6

Dersin AKTS Kredisi

   

9