• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 491
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Eczacılık Fakültesi öğrencilerini 8. Yarıyılı takipeden yaz döneminde 6 hafta ilaç veya kozmetik firmasında staj yapmak
Dersin İçeriği: 

Stajyer öğrencilere eczane, hastane eczanesi ve ilaç endüstrisinde (üretim, ruhsatlandırma, Ar-Ge, farmakovijilans, Farmakoekonomi, klinik araştırmalar, kalite güvence vb.) meslek bilgisi uygulamalarını gözlemlemelerini ve uygulamalarını sağlamak

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Hastane /ilaç firmasının ilaç üretim, dağıtım sistemini öğrenmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

7,8

F,G

2)Hastane/ ilaç firmasında çalışan eczacıların sorumluluk ve yetkilerini öğrenmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

7,8

F,G

3)İlaç Kısa Ürün Bilgisi (KÜB), prospektüs, Hasta Kullanma Talimatı (KT) hazırlanması, okunması ve kullanımını bilmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

7,8

F,G

4) İlaç/ilaç bilgisi üretim süreçlerini öğrenmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

7,8

F,G

5)Hasta/ilaç güvenliği süreçlerini bilmek

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

7,8

F,G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Klinik araştırmalar
(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 

2

Farmakoekonomi
(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 

3

Farmakovijilans
(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 

4

Kalite Güvence
(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 

5

Hasta Bilgilendirme
(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 

6

Eczacı Sorumluğu
(hastane ve ilaç endüstrisi perspektifleri)

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Hastane ve firma  notları

Diğer Kaynaklar

İlaç ve eczacılıkla ilgili regulasyonlar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Staj Defteri

Ödevler

Staj defterinin düzenli olarak doldurulması

Sınavlar

Staj defteri ve takip notarı

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Staj Raporu (Defter)

1

40

Staja Katılım (telefon veya yerinde kontrol)

1

20

Soruların cevaplandırılması

1

30

Yönetici değerlendirmesi

1

10

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

X

 

2

Mesleği ile ilgili problemleri tanımlar, verileri toplar, doğruluğu ve güvenilirliğini değerlendirir, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir, sağlık mesleği mensupları ile paylaşır, diğer kişilere gerekli açıklamaları yapar.

 

 

 

x

 

3

Bilgiyi ve iletişim teknolojilerini kullanarak sağlık alanında görev yapanlar başta olmak üzere ilgili tüm meslek gruplarıyla ve toplumun her kesimi ile kültürel ve etik değerlere uygun olarak doğru ve etkili iletişim kurar.

 

 

 

x

 

4

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda mesleki hukuk ve etik kuralları gözetir.

 

 

x

 

 

5

Kariyer farkındalığı yüksek, özgüvenli, ekip çalışmasına yatkın, lider ruhlu, girişimci, üretken ve mali kaynakları yönetebilen bir eczacı olarak görev yapar.

 

 

 

X

 

6

Farmasötik bakım prensibini merkeze alarak hasta odaklı yaklaşımıyla kolay ulaşılan bir sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumun sürekli bilgilendirilmesinde etkin rol oynar.

 

 

 

x

 

7

Bilgilerini, çağın ve toplumun gereksinimleri doğrultusunda meslek içi eğitim ve etkinliklere katılarak geliştirir, çalışma arkadaşlarının mesleki gelişimlerinde rol alır ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.

 

 

 

x

 

8

İlaç, kozmetik ürün ve tıbbi cihazla ilgili çok-disiplinli/ disiplinlerarası araştırma ve geliştirme projeleri önerir, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

 

 

x

 

 

9

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak bilgi ve becerilerini toplum yararına kullanır.

 

 

x

 

 

10

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken kalite yönetim sistemlerinin gereğini yerine getirir.

 

 

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

6

40

240

Staj Demonstrasyonu

 

 

 

Raporlama (Staj Defteri Tamamlama)

 

 

 

İnternette tarama

 

 

 

İlgili Programı kullanabilme

 

 

 

Final

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

240

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

9,6

Dersin AKTS Kredisi

   

3