• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 425
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı bitkilerin insan sağlığı bakımından önemli özelliklerini bilimsel bulgulara dayanarak değerlendirmesini sağlayabilmektedir.
Dersin İçeriği: 
  1. Fitoterapi ile ilgili genel tanımlar;

Dünyada ve Türkiye’de konu ile ilgili yönetmelik ve düzenlemeler; Bitkisel ilaçlarla ilgili biyoyararlanım, farmakokinetik ve farmakodinamik bilgiler;

Bitkisel ilaçlar ilgili söz konusu riskler;

Bilimsel araştırmaların sonuçlarına dayanarak insan sağlığının korunması ve tedavisinde yararlı olan bitkiler etkili oldukları organlara göre sınıflandırılarak işlenmektedir;

Önemli bitkilerin etkili bileşenleri ve etki şekilleri.

2.Pratik uygulamalarda; bitkisel ilaçlarda kalite analizi yöntemleri ve uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Fitoterapide genel kavramları öğrenir.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

2) Dünyada ve Türkiye’de mevcut yönetmelik ve düzenlemeler hakkında fikir sahibi olur.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

3) Bitkisel ilaçların uygulanması ile söz konusu olabilecek riskler ve yan etkiler hakkında bilgi sahibi olur.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

4) Bitkisel ilaçların metabolizması, emilimi, vücuttan atılımı hakkında bilgi edinir.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

5) İnsan sağlığı bakımından bitkisel ilaçların önemini bilimsel sonuçlara dayanarak değerlendirebilme.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14

1,2,3, 4

A,B,C,D,G,H

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ ve Genel kavramlar, tanımlar

Demo

 

2

Dünya’da ve Türkiye’de bitkisel ilaçlarla ilgili yönetmelik ve düzenlemeler

Demo

 

3

Bitkisel ilaçların metabolizması, biyoyararlanım, farmakodinamik ve farmakokinetik parametreler

Demo

 

4

Bitkisel ilaçlarda risk yönetimi; yan etki ve ilaç etkileşimleri

Nem tayini

 

5

Gastro-intestinal sistem  üzerinde etkili bitkisel ilaçlar

Kül tayini

 

6

Gastro-intestinal sistem  üzerinde etkili bitkisel ilaçlar

EP Farmakope analizleri

 

7

Kalp ve damar sistemi üzerinde etkili bitkisel ilaçlar

EP Farmakope analizleri

 

8

Ara sınav

EP Farmakope analizleri

 

9

Üro-genital sistem üzerinde etkili bitkisel ilaçlar

EP Farmakope analizleri

 

10

Sinir sistemi üzerinde etkili bitkisel ilaçlar

EP Farmakope analizleri

 

11

İnflamatuvar hastalıklar üzerinde etkili bitkisel ilaçlar

EP Farmakope analizleri

 

12

Enfeksiyonlu hastalıklar üzerinde etkili bitkisel ilaçlar

EP Farmakope analizleri

 

13

Metabolizma hastalıkları üzerinde etkili bitkisel ilaçlar

EP Farmakope analizleri

 

14

Antioksidanlar

EP Farmakope analizleri

 

15

Soru-cevap

 

 

16

Soru-cevap

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Phytotherapy; Lecture Notes (2013)
 

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Tüm ders konuları teorik derslerde ilgili konuların renkli görsellleri üzerinde anlatılmaktadır. 

Pratik

Pratik derslerde öğrencilere bitkisel ilaçların analizinde kullanılan yöntemler, farmakope standartları hakkında bilgiler verilerek örnekler üzerinde uygulamalar ile pekiştirilmesi sağlanır.

Sınavlar

Teorik derslerin sınavları test usulü yapılmaktadır. Pratik derslerin sınavları ise hem teorik hem de pratik olarak yapılmaktadır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Pratik değerlendirme

 

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

       

X

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

       

X

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

       

X

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

       

X

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

         

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

       

X

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

       

X

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

       

X

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

       

X

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

         

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

       

X

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

       

X

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

         

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

       

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

16

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

16

3

48

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

16

   

Ara Sınav

1

7

7

Lab. Ara sınav

1

5

5

Lab. Final

1

6

6

Ödev

     

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.01

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5