• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 415
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Genel yönetim ve işletme konularının eczacılık hizmetlerinde uygulanmasını öğretmek. Her türlü ilaç hizmeti verilme alanı ile ilgili örnekleri öğrencilere aktarmak.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım:İnsan kaynakları, hasta, finansal ve pazarlama yönetimi konu ve alt başlıklarının eczacılık alanına uygulanmasının öneminin vurgulanması.

 

b.Laboratuvar uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Yönetim ve Yönetim fonksiyonlarının tanımını yapar

11, 3

1,2,3,4

A,C

2) Motivasyon teorilerini açıklar

11, 3

1,2,3,4

A,B,C,D,E,F,G

3) SWOT analizinin nasıl yapılacağını bilir

11, 3

1,2,3,4

A,B,C,D,E,F,G

4) Eczacılık hizmetleri sıarsında zaman kullnımı ve yönetiminin önemini  bilir

11, 3

1,2,3,4

A,B,C,D,E,F,G

5) Finansal yönetim taktiklerini biliri

11, 3

1,2,3,4

A,B,C,D,E,F,G

6) Elemanların işe nasıl alınacağını ve çıkarılacağını bilir

11, 3

1,2,3,4

A,B,C,D,E,F,G

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Eczacılar için Yönetim bilgisi önemi

Yönetim Fonksiyonları

 

(Ref 1/ Bölüm 1+2)

(Ref  2/ Bölüm 2)

2

Stresi anlamak ve başedebilmek

 

(Ref 2 Ed.1 / Bölüm 4)

3

İnnovasyon ve Girişimcilik

Stratejik Planlama (SWOT analizi, Vizyon, Misyon vb)

 

(Ref  1 / Bölüm 4)

(Ref 1 / Bölüm 13)

4

Eczane İşletmeciliği ve İnsan kaynakları Planlaması

(İş Planı, örgüt şemaları vb)

 

(Ref 1 / Bölüm 14)

5

İşe elaman alma ve çalıştırma stratejileri

 

(Ref 1 / Bölüm 18)

6

Hasta memnuniyeti sağlamak ve ölçmek

 

(Ref 1 / Bölüm 12)

7

Pazarlama stratejilerini anlamak ve uygulamak

 

(Ref  1 / Bölüm 15)

8

Keyifli çalışma alanları oluşturmak

 

(Ref 1 / Bölüm 20)

9

İletişim Yönetimi

 

(Ref 1 / Bölüm 21)

(Ref 1 / Bölüm 23)

10

Zaman Yönetimi

Profesyonelleşme

 

(Ref 1 / Bölüm 18)

(Ref  1 / Bölüm 25)

11

Envanter satınalımı ve yönetimi

 

(Ref 1 / Bölüm 8)

12

Bireysel Finansal Yönetim

 

(Ref 1 / Bölüm 27)

(Ref 1 / Bölüm10)

13

Hayalimdeki eczane ve ideal eczacım

 

(Ref 1/ Bölüm 1+2)

(Ref  2/ Bölüm 2)

 

Kaynaklar

Ders Notu

Öğretim üyesi ders sunumları
 

Diğer Kaynaklar

  1. Pharmacy Management,Leadership, Marketing,and Finance, Chisholm-Burns M.A., Vaillancourt A.M., Shepherd M., Jones and Bartlett Publishers, Boston,2011.
  2. Pharmacy Management, Essentials for All Practice Settings, Desselle S.P., Zgarrick D.P., McGraw Hill Medical Publications, Newyork, 2009. (Yeditepe Merkez Kütüphanesi ve Bookstore)
  3. Pharmacy Management in Canada,  Bachynsky J.A., Segal H.J., The Canadian Foundation of Pharmacy, Toronto,1998.
  4. Fundamentals of  Management,  2nd Ed. Stephen p. Robbins, David A.De Cenzo (Yeditepe Merkez Kütüphanesi, HD 31 R5643, 1998.)
  5. Pharmacy Practice. Patricia Stone, Stephen J. Curtis, 3rd Ed. (Yeditepe Merkez Kütüphanesi, QV 737. S879 2002.)
  6. Pharmaceutical Project Management/ Drugs and The Pharmaceutical Sciences. Edited by: Tony Kennedy (Yeditepe Merkez Kütüphanesi, QV 736.P53617,1998.)
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders Notları

Ödevler

Önerilen İlgili Güncel kitap ve materyaller

Sınavlar

Ders Notları

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

1

50

 

Kısa Sınav

   

 

Uygulama (ödev)

1

50

 

Uygulama Sınav

   

 

Toplam

 

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 

50

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

 

X

     

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

 

X

     

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

     

X

 

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

 

X

     

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

         

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

         

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

         

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

X

       

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

 

X

     

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

   

X

   

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

     

X

 

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

 

X

     

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

 

X

     

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

X

       
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

10

10

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

 

   

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

 

   

Lab. Ara sınav

     

Lab. Final

     

Ödev

1

10

10

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

89

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3