• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHAR 408
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere araştırmanın en önemli basamağı olan literatür inceleme yolları ve konu ile ilgili pratik bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Bilimsel literatürün incelenmesinde başvurulacak kaynaklar, araştırma şekilleri, bulunan kaynakların nasıl değerlendirilmesi gerektiği, bilimsel makalelerin içeriği, bilgiye kolay ulaşma yolları ve edinilen verilerin değerlendirilip bir bütün halinde sunulması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Bilimsel araştırmanın en önemli adımı olan literatur incelemesinin gerekliliğini açıklar

1,2,4,8,10,14

1,2,3

A, H

2) Bilimsel literatürün taranması için kullanılabilecek kaynaklar hakkında bilgi verir

1,2,4,8,10,14

1,2,3

A, H

3)Elde edilen araştırma sonuçlarını süzmek için kriter oluşturmanın gerekliliğini açıklar

1,2,4,8,10,14

1,2,3

A, H

4) Elde edilen verilerin süzüldükten sonra değerlendirilip uygun formatta sunumu hakkında bilgi verir

1,2,4,8,10,14

1,2,3

A, H

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Ön Hazırlık

1

Kimya literaturu

Ders notu

2

Kimya literaturu

Ders notu

3

Literaturde arastirma

Ders notu

4

Literaturde arastirma

Ders notu

5

Kimya literaturunde birincil, ikincil, ve ucuncul materyaller

Ders notu

6

Bilimsel literatur yayinlarinin cesitleri

Ders notu

7

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

8

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

9

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

10

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

11

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

12

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

13

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

14

Ogrenci literatur konu sunumlari

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders notlari

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Fotokopi

Ödevler

 

Sınavlar

 
 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav

-

-

 

Kısa Sınav (ödev)

1

100

 

Uygulama

-

-

 

Uygulama sınav

-

-

 

Toplam

 

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 

60

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

 

Toplam

 

100

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

   

X

     

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

       

X

 

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

           

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

       

X

 

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

           

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

           

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

           

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

       

X

 

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

           

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

       

X

 

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

           

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

           

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

           

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

       

X

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

-

-

-

Laboratuvar (Sınav haftası dahildir: 16x toplam uygulama saati)

-

-

-

Laboratuvar ders dışı calışma süresi

-

-

-

Lab. Ara sınav

-

-

-

Lab. Final

-

-

-

Ödev

1

10

10

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

73

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3