Prof. Dr. Meriç KÖKSAL AKKOÇ
Dekan

 

Doç. Dr. Hande SİPAHİ
Dekan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Enise Ece GÜRDAL
Dekan Yardımcısı

 

Prof. Dr. Hülya AKGÜN
Akademisyen

 

Prof. Dr. Ahmet AYDIN
Akademisyen

 

Prof. Dr. Turgay ÇELİK
Akademisyen

 

Prof. Dr. Hasan KIRMIZIBEKMEZ
Akademisyen

 

Akademisyen
 

 

Prof. Dr. Mine YARIM YÜKSEL
Akademisyen

 

Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA
Akademisyen

 

Doç. Dr. Hayati ÇELİK
Akademisyen

 

Doç. Dr. Filiz Esra ÖNEN BAYRAM
Akademisyen

 

Doç. Dr. Muhammed HAMİTOĞLU
Akademisyen

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Engin CELEP
Akademisyen

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülengül DUMAN
Akademisyen

 

Dr. Öğr. Üyesi Etil GÜZELMERİÇ
Akademisyen

 

Akademisyen
 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Abdur RAUF
Akademisyen

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru TÜRKÖZ ACAR
Akademisyen

 

Akademisyen

 

Dr. Öğr. Üyesi Juste BARANAUSKAITE ORTASÖZ 
Akademisyen

 

Öğr. Gör. Ahmad Khaled RADİ
Akademisyen