• Türkçe
 • English

YÜEF-İKTAL

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz Ar-Ge Laboratuvarı (YUEF-İKTAL), T.C. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2017 yılının Temmuz ayında kurulmuş bir araştırma laboratuvarıdır.

YÜEF-İKTAL, ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz sanayiine preklinik araştırma ve çalışmalar alanında hizmet sunar.

İlaç, kozmetik ve tıbbi cihazlar için araştırma ve geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulan in vivo testler ve araştırmalar için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırmalar Merkezi (YÜDETAM)’nin imkânlarını kullanmaktadır.

YÜEF-İKTAL’ın organizasyon yapısı tasarlanırken destekleyicilerin beklentilerini karşılamak ve memnuniyetini artırmak temel alınmıştır. Bu temel, proseslerin gereksinimleri ile birleştirilmiş ve organizasyon yapısı belirlenmiştir.  Yönetim kademeleri hızlı reaksiyon verebilmek ve faaliyet gösterilen alanın gerektirdiği esneklikte davranabilmek amacıyla yatay olarak yapılandırılmıştır. Yatay yapılanma ile çalışanların uzmanlıklarını ön plana çıkarmaları, yetki, sorumluluk ve insiyatiflerini kullanabilmelerine olanak tanınmıştır.

YÜEF-İKTAL’ın organizasyon yapısı 9 (dokuz) otorite hattından ibarettir. Yapıda yer alan seviyeler;

 • YÜ Mütevelli Heyet Başkanı
 • YÜ Rektörü
 • YÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı
 • Laboratuvar Yöneticisi
 • Kalite Sistem Yöneticisi
 • Kalite Sistem Yönetici Yardımcısı
 • Laboratuvar Sorumluları
 • Laboratuvar Sorumlu Yardımcıları
 • Uzman seviyeleri olarak tanımlanmıştır.

Toksikoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (TOKSLAB)

 • Hücre Kültürü Laboratuvarı (TOKSLAB)
 • Elektrokimya Laboratuvarı (KİMLAB)
 • Multidisipliner Analiz Laboratuvarı I (KİMLAB)
 • Multidisipliner Analiz Laboratuvarı II (KİMLAB)
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı (MİKLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı I (FİTOLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı II (FİTOLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı III (FİTOLAB)