Toksisite Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Hakkımızda 

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı altında yer alan Toksisite Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında aşağıda detayları verilen analiz ve değerlendirmeler yayınlanmış olan ulusal ve/veya uluslararası klavuzlar doğrultusunda yapılmaktadır.

  • Yeni ilaç adayı moleküllerin klinik öncesi yapılması gereken toksisite testleri,
  • Tıbbi cihaz geliştirme aşamasında biyouyumluluk testleri,
  • Kimyasal maddeler, biyosidal ürünler, kozmetik ürünler ve diğer tüketim maddeleri için toksikolojik risk değerlendirmesi,
  • İlaç etken maddeleri için Avrupa Birliği kuralı gereği yapılması gereken PDE (izin verilen günlük maruz kalma değerlendirmesi) değerlendirmesi,
  • Kimyasal madde ve doğal maddeler için in vitro ve in vivo yöntemlerle serbest radikal toksisite değerlendirmesi ve antioksidan aktivite ölçümleri,
  • Her türlü materyalde ağır metal ve eser element analizleri

Testler