İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihaz Ar-Ge Analiz Laboratuvarı

Hakkımızda 

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı altında yer alan Toksisite Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında aşağıda detayları verilen analiz ve değerlendirmeler yayınlanmış olan ulusal ve/veya uluslararası klavuzlar doğrultusunda yapılmaktadır.

 • Yeni ilaç adayı moleküllerin klinik öncesi yapılması gereken toksisite testleri,
 • Tıbbi cihaz geliştirme aşamasında biyouyumluluk testleri,
 • Kimyasal maddeler, biyosidal ürünler, kozmetik ürünler ve diğer tüketim maddeleri için toksikolojik risk değerlendirmesi,
 • İlaç etken maddeleri için Avrupa Birliği kuralı gereği yapılması gereken PDE (izin verilen günlük maruz kalma değerlendirmesi) değerlendirmesi,
 • Kimyasal madde ve doğal maddeler için in vitro ve in vivo yöntemlerle serbest radikal toksisite değerlendirmesi ve antioksidan aktivite ölçümleri,
 • Her türlü materyalde ağır metal ve eser element analizleri

 

 • Toksikoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (TOKSLAB)
 • Hücre Kültürü Laboratuvarı (TOKSLAB)
 • Elektrokimya Laboratuvarı (KİMLAB)
 • Multidisipliner Analiz Laboratuvarı I (KİMLAB)
 • Multidisipliner Analiz Laboratuvarı II (KİMLAB)
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı (MİKLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı I (FİTOLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı II (FİTOLAB)
 • Farmakognozi ve Fitoterapi Ar-Ge Laboratuvarı III (FİTOLAB)

 

Testler