Uygulama Eczanesi Stajı II

Ders Kodu: 
PHAR 294
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
26
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Eczacılık Fakültesi Öğrencilerini Fakültenin Uygulama Eczanesinde Eczane Stajına Hazırlamak ve Eczane Düzeninin Tanıtılması
Dersin İçeriği: 

Stajyer öğrencilere eczane düzenini öğretmek,  temel terimlere aşina olmalarını sağlamak, reçete okumayı öğretmek, ilaçların bilgisayar sistemine kaydetme ve temel ilaçları öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari