Uygulama Eczanesi Stajı II

Ders Kodu: 
PHAR 294
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
26
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Eczacılık Fakültesi Öğrencilerini Fakültenin Uygulama Eczanesinde Eczane Stajına Hazırlamak ve Eczane Düzeninin Tanıtılması
Dersin İçeriği: 

Stajyer öğrencilere eczane düzenini öğretmek,  temel terimlere aşina olmalarını sağlamak, reçete okumayı öğretmek, ilaçların bilgisayar sistemine kaydetme ve temel ilaçları öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Programın  öğrenme çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Eczane düzenini öğretmek

3,4,7,9,11,12,13

1,2,3,7

A,E,F,G

2) Temel farmakolojik terimleri öğretmek

3,4,7,9,11,12,13

1,2,3,7

A,E,F,G

3) Reçete okumayı öğretmek

3,4,7,9,11,12,13

1,2,3,7

A,E,F,G

4) İlaçları bilgisayar ortamında eczane stok programına girmeyi öğretmek

3,4,7,9,11,12,13

1,2,3,7

A,E,F,G

5) Hasta ile etkili iletişim kullanıp hastanın problemini doğru saptayabilmeyi öğrenmek

3,4,7,9,11,12,13

1,2,3,7

A,E,F,G

6) Hastaya ilaçların kullanımını hakkında bilgi vermeyi öğretmek

3,4,7,9,11,12,13

1,2,3,7

A,E,F,G

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular (Teorik)

Laboratuvar

Ön Hazırlık

1

Uygulama eczanesinin ilaç yerleşim sisteminin ve çalışma düzeninin stajyer öğrencilere tanıtılması

 

 

2

 

Staj raporu hazırlamayı öğretmek, rapor yazılırken istenen önemli noktaların vurgulanması

 

3

 

Eczane işletimine ve müstahzarlara dair temel terimlerin öğretilmesi

 

4

 

Farmakolojik gruplara göre yapılmış olan eczane raf düzeninin tanıtılması

 

5

 

Reçete unsurlarının açıklanması ve reçete okumayı öğretilmesi

 

6

 

Rx media pharma programının tanıtılması ve kullanımının öğretilmesi

 

7

 

Eczane stok programının (İLON) kullanımının öğretilmesi

 

8

 

İlaç prospektüslerinin incelenmesi, ilaçların ne için kullanıldığını ve nasıl kullanıldığını Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanma Talimatı Kılavuzlarından öğretilmesi

 

9

 

Ecza depolarından gelen ilaçlarınkontrolü ve fatura girişlerinin gösterilmesi

 

10

 

İlaçlarda miyad kontrolü ve öneminin anlatılması

 

11

 

Eczacının hasta bilgilendirmedeki rolünün vurgulanması

 

12

 

Eczanelerin tabi olduğu yasal uygulamaların öğretilmesi (Kontrole Tabi İlaçlar)

 

13

 

Eczanede majistral yapımının anlatılması ve majistral ücretlendirme programı TEB majistral kullanımın öğretilmesi

 

14

 

Eczanelerde dermokozmetiklerin satışları ve öneminin anlatılması

 

15

 

Tansiyon ölçümünün öğretilmesi

 

16

 

Reçetelerle pratik yapılması hasta bilgilendirmeye özen gösterilerek ilaçların hazırlanması

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Tıbbı Farmakoloji (Oğuz Kayaalp), Lippincott Farmakoloji

Diğer Kaynaklar

 

Micromedex, RX Media Pharm, Eczane Stok Programları (İLON, BYTE, Eczanem..)

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Staj Defteri Yazım Kılavuzu, Eczane Raf Düzeni Dökümanı, Terimler Dökümanı

Ödevler

Staj defterinin düzenli olarak doldurulması

Sınavlar

Sözlü Sınav (Reçete okuyabilme ve reçetedeki ilaçlarla ilgili hastaya yeterli bilgilendirilmeyi ölçen pratik sınav)

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

 

Ara Sınav (Staj Raporu, defter)

14

30

 

Kısa Sınav (Staja Katılım)

14

30

 

Uygulama

   

 

Uygulama Sınav (Sözlü Sınav)

1

40

 

Toplam

 

100

 

Finalin Başarıya Oranı

 

40

 

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

 

Toplam

 

100

 

     

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu / Seçmeli

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türkçe ve İngilizce olarak mesleğini uygulayabilme yeteneği kazanır.

   

X

     

2

Eczacılık alanındaki güncel teorik ve pratik bilgilere ulaşabilme, yenilikleri takip edebilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olarak bu bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini yorumlayabilir.

 

X

       

3

Eczacılık bilimleriyle ilgili öğrendiği bilgileri pratikte uygulayabilir. Kazanmış olduğu bilgi ve becerilerle halka en yakın sağlık danışmanı olarak görev yapar ve toplumu sürekli bilgilendirir.

     

X

   

4

Eczacılık ve sağlık bilimlerini kapsayan temel konu ve prensipleriyle ilgili güncel teknolojiyi izleyebilir, uygulayabilir ve meslek içi eğitim seminerlerinde yer alabilir.

     

X

   

5

İlaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı ve laboratuvar uygulamasıyla ilgili riskleri ve değerlendirmeyi bilir.

           

6

Kalitatif ve kantitatif ölçümleri yaparak elde ettiği bulguları yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneği edinir.

           

7

Farmasötik ürünlerin hazırlanışını, kullanımını, etkileşmelerini, istenmiyen etkiler ve risklerini bilir ve bu bilgileri gerektiği şekilde kullanır.

     

X

   

8

Farmasötik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yapar, yönetir ve sonuçlarını paylaşır.

           

9

Reçete içeriği ve farmasötik ürünlerle ilgili bilginin hastaya/kullanıcıya doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması konusunda yetkindir.

       

X

 

10

Disiplinler arası çalışabilir. Diğer meslek grupları ile işbirliği yapabilir, meslek içi eğitim ve aktivitelere katılabilir, iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olur.

 

X

       

11

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilir. Mesleğiyle ilgili etkinlik ve uygulamalara katılacak görev ve sürdürülebilir çevre bilincine sahiptir.

     

x

   

12

Eczane açabilir, hastane eczanelerinde, ilaç, kozmetik, medikal ve bitkisel ürünler ile ilgili alanlarda çalışabilir. Kendinin, çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde rol alır.

       

X

 

13

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda  sağlık personeli  olarak yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını bilir ve uygular.

     

X

   

14

Doğal veya sentetik kaynaklardan ilaç tasarımı, geliştirilmesi, hazırlanışı, analizi ve vücuttaki metabolizmasıyla ilgili süreçleri bilir ve yönetir.

X

         
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Staj Demonstrasyonu

1

2

2

Raporlama (Staj Defteri Tamamlama)

14

1

14

İnternette tarama

7

1

7

İlgili Programı kullanabilme

14

1

14

Final

1

7

7

Toplam İş Yükü

   

76

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

2.8

Dersin AKTS Kredisi

   

2