Tercihli Staj

Ders Kodu: 
PHAR 491
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
2
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Eczacılık Fakültesi öğrencilerini 8. Yarıyılı takipeden yaz döneminde 6 hafta ilaç veya kozmetik firmasında staj yapmak.
Dersin İçeriği: 

Teorik Kısım

Stajyer öğrencilere hastane (Klinik) ve ilaç endüstrisinde (üretim, ruhsatlandırma, Ar-Ge, farmakovijilans, Farmakoekonomi, klinik araştırmalar , kalite güvence vb) meslek bilgisi uygulamalarını gözlemlemelerini ve uygulamalarını sağlamak

Laboratuvar uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari