Sosyal Farmakoantropoloji

Ders Kodu: 
PHAR 558
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Sağlık davranışı ve ilaç kullanım alışkanlıkları ile ilgili faktörler ile ilgili araştırmaları uygulamalı olarak incelemek dersin ana amacıdır. Farklı toplumlarda hastalık ve tedavi farklılıklarını anlamaya çalışır.
Dersin İçeriği: 

Hastalık ve ilaç tedavisinin(folklorik, popüler, alternatif, biyomedikal vb) sosyal (toplumsal) yapılanması anlaşılmaya çalışılır. Öğrencilerden hastaların ilaç kullanımı ile ilgili derinlemesine görüşmeler yapması, hasta ve hastalık hikayelerini toplaması, gözlemler yapması ve  sağlık profesyonelleri ile irtibatlanması beklenmektedir. Sunum konuları: ilac kullanımının tarihi, ilaç kullanımının kültürler arası kullanım psikolojileri ve medikal etik vb dir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari