Sağlık Bilimleri İçin Psikoloji

Ders Kodu: 
PSY 220
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin; psikolojinin temel kavramları, kuramsal bakış açıları, alt dalları ve psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmeleri ve düşünce ve davranış ile ilgili başlıca konuları anlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

A) Teorik Kısım: Psikoloji bilimi ve kuramsal yaklaşımlar, araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temeli, insan gelişimi, bilinç, öğrenme, hafıza ve güdüleme hakkında temel bilgiler.

b)  Laboratuvar uygulamaları: -

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari