Patofizyoloji

Ders Kodu: 
PHAR 233
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Genel Patolojinin temel prensipleri ana hedef alınarak,organlara ait özel hastalık süreçleri üzerinden patofizyolojinin kavranmasının sağlanması.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım:

Patofizyoloji;hastada ortaya çıkan belirti ve semptomların oluşmasına yol açan nedenler(etyoloji) ve mekanizmaların(patogenez) araştırılmasına yönelik kliınik pratik ile temel bilimlerin arasında köprü kuran bir disiplindir.

   b)  Laboratuvar uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari