Kozmetoloji+Lab.

Ders Kodu: 
PHAR 427
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kozmetoloji dersi öğrenciye deri ve ekleri ile ağız boşluğunun anatomik yapısı ve fizyolojisini ve bu bölgelere uygulanan ve Kozmetik ürünlerin tanımında yer alan ürünlerle ilgili genel bilgileri öğretir. Bu ders aynı zamanda Türkiye ve dünyada uygulanan kozmetik kanun ve yönetmeliğinin temel unsurlarına ve formülasyon yaklaşımlarına odaklanır. Laboratuvar uygulamaları temel kozmetik ürün formülasyonları ve Ar&Ge sürecinin tümünün öğrenilmesini hedefler.
Dersin İçeriği: 

Teorik Kısım

Deri ve ekleri ile ağız boşluğunun ve diğer dış kısımlarının Anatomi fizyolojisi ve bu bölgelere uygulanan ürünler, kozmetik ürün tanımı, Türkiye ve dünyada uygulanan kozmetik kanun ve yönetmeliğinin temel unsurları, ana hammaddeler ve ilgili ürün tipleri, kozmetik ürün Ar&Ge süreci, GMP, kozmetik ürünlerin güvenlik ve etkinliği.

 Laboratuvar uygulamaları

Değişik tipte ürünlerin laboratuar ortamında üretimi ve kontrolü, fikir yaratmadan ürün lansmanına kadar tüm Ar&Ge çalışmalarından yeni kozmetik ürünlerinin laboratuvar ortamında üretilmesi, farklı ürün çeşitlerinin üretimi ve kontrolü

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari