Klinik Toksikoloji

Ders Kodu: 
PHAR 413
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Eczacılık Fakültesi öğrencilerine zehirlenmelerde genel tedavi prensiplerini; klinikte kullanılan önemli ilaç gruplarının, toksik gazların, bağımlılık yapıcı maddelerin, pestisitlerin ve evlerde kullanılan kimyasal maddelerin toksik etki mekanizmaları, zehirlenme belirtileri, antidotları ve tedavi yaklaşımlarını öğrenebilmeleri için yeterli bilgiyi sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında; Klinik toksikoloji hakkında genel bilgi ve hedef organların toksik cevapları; zehirlenmelerde genel tedavi prensipleri; analjezik ve anti-inflamatuar ilaçlar; antikolinerjik ve nöroleptik ilaçlar; bağımlılık yapıcı maddeler; sempatomimetikler; sedatif/hipnotikler; kardiyovasküler ilaçlar; halusinojenik maddeler; toksik gazlar; pestisitler (insektisitler, rodentisitler, herbisidler); alifatik ve aromatik hidrokarbonlar; evlerde kullanılan kimyasal maddeler gibi belirli grup ilaçların ve ksenebiyotiklerin toksisitesi tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari