Kalkülüse Giriş

Ders Kodu: 
MATH 160
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Analiz, diferensiyel denklem, lineer cebir ve istatistik gibi dallardan bazı konuları tanıtmak
Dersin İçeriği: 

Fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev. Lineerizasyon ve maksimizasyon. Grafik çizimleri. İntegral. Analizin temel teoremi. Diferensiyel denklemler. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Lineer denklem sistemleri, matriks cebiri. Temel istatistik. Uygulamalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari