İleri Farmakoterapi

Ders Kodu: 
PHAR 591
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders Farmakoterapi I dersinin devamı niteliğindedir ve Hastalıkların önlenmsi ve tedavisinde ilaçların klinik kullanımını öğretmeyi ve farmasötik bakım sunumunu amaçlar. Farmakoterapi I ve II dersleri sık görülen kronik hastalıklar üzerinde yoğunlaşarak ve ayaktan hasta takibine odaklanarak eczacıların ihtiyaçlarını gelecekte de yardımcı olmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Farmakoterapi nedir? Farmakoterapinin amaçları ve temel prensipleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari