İlaç Araştırmalarında Klinik Uygulamalar

Ders Kodu: 
PHAR 563
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı klinik araştırmalarda araştırıcı, destekleyici, izleyici veya karar verici olarak etkin görev alabilecek sağlık çalışanlarının (doktor, eczacı, hemşire vb) klinik araştırma yöntemleri ve kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Klinik araştırmaların tarihçesi, içeriği, yöntemleri, çeşitleri, uluslarası ve ulusal kuralları, iyi klinik uygulamaları sistemi, ilgili yönetmelikler üzerinden çalışılarak teorik bilgiler aktarılmaktadır. Yoğun okumalı ve sunumlu bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari